Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!20.2.2018

BLOGI | H-hetkeen enää 22 kuukautta – ICT-hankkeessa edetään kohti toteutusta

Helena Ylisipola

TyöskentelyäUudenmaan ICT-hankkeessa valmistui syksyn aikana neljässä projektikokonaisuudessa yhteensä parikymmentä toteutussuunnitelmaa ja kokonaisarkkitehtuurin kuvaus. Eli suunnitelmat alkavat olla valmiit ja ”go-live” -käskyä odotetaan.

Vaikka valtakunnallista maakunta- ja soteuudistusta varjostavat edelleen lakien keskeneräisyys ja palveluiden toteutukseen liittyvät avoinna olevat asiat, uudistuksen valmistelu etenee Uudellamaalla järjestelmällisesti.

Päälinjaukset etenemiselle

ICT-hankkeessa eteneminen perustuu kesällä 2017 tehtyyn skenaarioon, jossa on kaksi päälinjausta:

  1. Toimialasidonnaisten järjestelmien osalta siirrytään uuteen maakuntaan vanhoilla tietojärjestelmillä ”as-is” -periaatteella. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ne korvataan vuoden 2022 alkuun mennessä Apotti-hankkeen Epic-järjestelmällä.
  2. Toimialariippumattomissa järjestelmissä tukeudutaan maakunnan suurimman yhteisen nimittäjän eli HUS-järjestelmien käyttöoikeuksiin.

Syksyn valmistelun aikana olemme tarkentaneet edellä mainittua linjausta ja päätyneet siihen, että tämä skenaario on ainoa realistinen etenemismalli Uudenmaan kokoisessa, hyvin itsenäisesti toimivista kunnista koostuvassa maakunnassa.

Muiden kuin maakuntaan siirtyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta edetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti ja käytetään valtakunnallisia olemassa olevia järjestelmiä. Niihin tehdään tarvittavat integraatiot maakunnan TORI-järjestelmiin ja tietotekniseen infra-kokonaisuuteen.

Pelastustoimessa huolehditaan lisäksi potilastietojen saumattomasta kulusta pelastustoimen ja terveydenhuollon välillä. Tähän Uudellamaalla on jo olemassa hyvä toimintamalli ja järjestelmäkokonaisuus.

Valtakunnallisten ICT-yhtiöiden valmistelu on edennyt aiemmin suunniteltua hitaammin. Yksi perustettu yhtiö, Hetli Oy, on jo päätetty ajaa alas. ICT-palvelujen valtakunnallisten yhtiöiden Vimanan ja SoteDigin valmistelu on syksyn suunnitteluvaiheen aikana edistynyt hitaasti, eikä tällä hetkellä vielä ole täysin selkeää käsitystä niiden tarjoamien palvelujen aikataulusta, kyvykkyydestä ja työnjaosta maakunnan omien palvelujen kesken.

Tästä syystä Uudellamaalla ei tässä suunnitteluvaiheessa ole vielä valtion perustamien yhtiöiden palveluja voitu ottaa täysimääräisesti konkreettisen suunnittelun pohjaksi ja resursseiksi.

Uudenmaan linjaus on tehdä tiivistä yhteistyötä valtakunnallisten palvelukeskusten kanssa. Maakunnalle on tärkeää toimia tiiviissä ja rakentavassa yhteistyössä kansallisten toimijoiden kanssa niin palvelujen kehittämisessä kuin jatkuvissa palveluissa. Aktiivisella yhteistyöllä Uudenmaan maakunta haluaa varmistaa, että uudet kansalliset palvelut skaalautuvat maakunnan volyymiin ja täyttävät sen monimuotoiset palvelutarpeet.

VATE tulee – olemme valmiina

Kirjoitin otsikkoon, että H-hetkeen on 22 kuukautta aikaa, mutta se ei kuitenkaan aivan pidä paikkaansa. Väliaikainen toimielin, VATE, käynnistyy alkukesästä, heti kun eduskunta on hyväksynyt maakunta- ja soteuudistuksen lakipaketin.

Jos lait hyväksytään toukokuussa, on aikaa väliaikaishallinnon käynnistymiseen nyt noin neljä kuukautta, eikä VATE:kaan toimi ilman ICT-palveluja.

Tämänhetkisen ymmärryksen mukaan Vimana ei pysty kilpailuttamaan maakunnan tarvitsemia Microsoftin ja muiden vastaavien ohjelmistojen käyttöoikeuslisenssejä ja pilvipalvelujen käyttöoikeuksia väliaikaishallinnon tarpeisiin.

Tästä syystä maakunta joutuu joka tapauksessa väliaikaisen toimielimen vuoksi hankkimaan omat O365-palvelut ja käyttämään maakunnan omaa asianhallintajärjestelmää.

Tämä varautuminen sisältyy Uudenmaan ICT-muutossuunnitelmaan, jotta väliaikaishallinnon toiminta voi käynnistyä jo muutaman kuukauden sisällä.

Turvallinen siirtymä – kriittiset 22 kuukautta

Uudenmaan ICT-palvelujen toteutuksen ja suunnittelun ehdottomana lähtökohtana on turvallinen siirtymä 1. tammikuuta 2020 alkaen maakunnan palvelujen käyttöön.

Silloin kaiken pitää toimia niin, että kukaan ei jää heitteille. Suunnitteluvaiheen tulos tuohon tavoitteeseen pääsemiseksi on kuvattu ICT-hankkeen loppuraportissa liitteineen.

Muutoksen suunnittelu jatkuu vielä, mutta varsinaiseen toteutukseen on päästävä mahdollisimman pian.

ICT ei ole itsetarkoitus; se ei voi edetä yksin. Seuraavat kuukaudet ovat kriittisiä sen suhteen, että kymmenissä ICT-projekteissa toteutukseen pitää päästä suunnitellusti. Lisäksi maakunnan toiminnan ja hallinnon suunnittelu etenee ja toimimme saumattomassa yhteistyössä.

Uusimaa on edelläkävijä

Maakunnan käynnistymisen ja toiminnan vakiinnuttamisen jälkeen on erityinen huomio kiinnitettävä palvelujen digitalisoinnin laajentamiseen ja kehittämiseen.

On huolehdittava, että Uusimaa toimii jatkossakin edelläkävijänä ja maan johtavana tekoälyä, ennustavaa analytiikkaa ja robotiikkaa sekä uutta teknologiaa hyödyntävänä maakuntana.


Helena Ylisipola, kuvaaja Kosti KeistinenHelena Ylisipola
ErityisasiantuntijaPalaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi