Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!7.12.2017

BLOGI | Entä jos uudessa maakunnassa olisi myös Kuntaparlamentti?

Kaarin Taipale

värikynät

Maakuntauudistus muuttaa paikallisen päätöksenteon rakenteita syvällisemmin kuin miltä ensi silmäyksellä näyttää. Suomalaisen demokratian kulmakivenä pidetyn paikallisen päätöksenteon piirissä oleva asiakokonaisuus puolittuu, ainakin budjetilla mitaten.

Nykyiset maakunnat ovat kuntien yhteenliittymiä, uusissa maakunnissa kunnat eivät olisi enää isäntiä. Maakuntien tehtävistä esimerkiksi maakuntakaavoituksessa kuntien ääni on kuulunut suoraan nykymuotoisessa kuntayhtymämallisessa maakunnassa. Tämä on toki joskus tarkoittanut myös tarpeetonta osaoptimointia ja kokonaisuuden edun katoamista.

Tulevissa vaaleissa koko maakunta on yhtä vaalipiiriä, Uudenmaan tapauksessa jopa kaksi vaalipiiriä yhdessä. Pienemmät kunnat ovat huolissaan, etteivät ne saa edustusta tulevaan maakuntavaltuustoon vaan että suuret kunnat jyräävät niiden näkökulmat. Nurinkurisesti suurimmat kaupungitkin pelkäävät, vaikka turhaan, että pikkukunnat yrittävät päättää isojenkin asioista.

Entä jos tulevassa maakunnassa olisi Kuntaparlamentti, ”Kuntien komitea”, samalla logiikalla, jolla alueiden Euroopassa, EU:ssa on Alueiden komitea (AK), Committee of the Regions (CoR)?  

Kuten Alueiden komitean esitteessä todetaan, se on neuvoa-antava elin, joka antaa lausuntoja komission, neuvoston ja parlamentin käsittelemistä asioista ja tuo kuntien ja alueiden näkemykset EU:n päätöksentekoon. AK voi antaa lausuntoja myös omasta aloitteestaan. Komitea pyrkii edistämään läheisyysperiaatetta ja rakentamaan entistä demokraattisempaa, avoimempaa ja osallistavampaa Euroopan unionia.

Yhtäältä maakunnalle ja toisaalta kunnille annettavien tehtävien vastuunjaossa tarvitaan joustavuutta ja avointa yhteydenpitoa murtamaan suljettuja rajapintoja ja ennakkoluuloja. Kuntaparlamentti ei siis olisi päätöksentekofoorumi vaan tila maakunnan ja paikallishallinnon mutkattomalle vuoropuhelulle. Ettei kuntia unohdettaisi!

Kaarin Taipale
TkT, maakuntahallituksen helsinkiläinen jäsen (sd)


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi