Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

julkaisuMuutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!14.1.2019BLOGI | Miksi tulevaisuutta pitää harjoitella? – Simulointikokeilut osana tuottajaohjauksen valmistelua Tiina Mäki

simulaatio sote-liikelaitosPalvelujen tuottajien ohjaus on keskeinen tehtävä palvelujen järjestämisessä sekä nykyisissä kunnissa/kuntayhtymissä että tulevaisuudessa maakunnassa. Tuottajien ohjausta ei voi tehdä vain työpöydän ääressä pohtien, vaan sitä on aktiivisesti harjoiteltava käytännön työssä. Nykyisissä organisaatioissa tuottajien ohjaus on erityisen haastavaa, koska järjestäjää ja tuottajaa ei ole erotettu. Maakuntavalmistelussa luodaan työkaluja tilanteeseen, jossa järjestäjä on eriytetty tuottajista ja ohjauksen rooli vahvistuu.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


11.12.2018BLOGI | Sote-uudistuksessa tavoitellaan parempaa johtamista ja työhyvinvointia Timo Aronkytö

Timo Aronkytö. Kuva Anni Levonen

Oletko törmännyt joskus huonoon johtamiseen? Kenties vaihtanut työpaikkaa sen vuoksi? Oletko joskus ajatellut, että organisaatiosi johto ei kuuntele, aika menee turhaan raportointiin ja oheistoimintaan, tehdään vääriä asioita vanhoin menetelmin, eikä uusien menetelmien käyttöönotossa kysytä työntekijöiltä mitään? Tuttua liian monelle.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


27.11.2018BLOGI | Uudellamaalla asiakkaan tarve määrittää palvelun Helena Nyman-Jokinen & Saila Nummikoski

tiimi, kuva pixabaySosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yksi merkittävimmistä suunnitelluista muutoksista on palvelujen järjestäjän ja tuottajan erottaminen. Muutoksella tavoitellaan parempaa palvelutuotannon ja palveluntuottajien ohjausta monituottajamaailmassa, jossa palveluja tuottavat julkisten toimijoiden lisäksi yksityiset yritykset ja järjestöt.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.10.2018BLOGI | Uudenmaan hankintatoimi onnistuu suurella sydämellä ja nopealla uudistumisella Suvituulia Taponen & Hannu-Pekka Polttila

stones-2165698_1280

Matkallaan kohti uutta maakuntaa hankintatoimi ei pärjää ainoastaan kovalla kilpailuttamis- ja prosessiosaamisella, kun se hyödyntää toiminnassaan markkinoita.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.10.2018BLOGI | Uudenmaan sote-liikelaitos rakentuu vaiheittain tavoitetilaan Mira Uunimäki, Kati Liukko & Jaana Vilpas

valmisteluUudenmaan sote-liikelaitoshankkeessa on kesästä lähtien valmisteltu Suomen suurimman sote-organisaation toimintamallia. Ei ole ollut yksinkertaista rakentaa yli 20 erilaisen nykysoteorganisaation yhteenliittymästä yhtä jättiläistä, jonka pitää kyetä toimimaan turvallisesti ja laadukkaasti myös muutoksen hetkessä.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


18.9.2018BLOGI | Asiakas- ja potilasturvallisuus: omavalvonnasta kohti laatujärjestelmää Teppo Heikkilä, Helena Nyman-Jokinen & Sari Palojoki

Ulkoilemassa. Kuva Tuula Palaste

Sosiaali- ja terveydenhuollon toiminta pitää sisällään runsaasti erilaisia yksilöön kohdistuvia riskejä. Tästä syystä asiakas- ja potilasturvallisuus on aina ollut sen toiminnan keskiössä. Jo Hippokrateen aikoihin lääketieteen yhdeksi keskeiseksi perusperiaatteeksi määriteltiin ’primum non nocere’, joka vapaasti suomennettuna tarkoittaa: ensimmäiseksi, älä vahingoita.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.9.2018BLOGI | Integraatio uudistuvan toimintakulttuurin areenana Hanna Tiirinki & Tiina Turkia

Lapset LinnanmäelläIntegraatio on sote-uudistuksen yksi innokkaimmin viljelty käsite, mutta se voi tarkoittaa ihmisille eri asioita. Integraatiolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi yhteistyötä, palveluiden yhteen sulattamista tai esimerkiksi lastensuojelussa perheen eduksi toteutettua moniasiantuntijaista palvelukokonaisuutta. Maakunta- ja sote-uudistuksessa velvoite integraatiosta on kirjattu lakiesitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä. Maakunnalla on kokonaisvastuu järjestämiensä sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisesta ja siitä, että palvelun tuottajat toimivat yhteistyössä. (vrt. THL 2018.)

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.8.2018BLOGI | Mistä sote-uudistuksessa ihan oikeasti on kyse? Teppo Heikkilä

tuuliviiri katolla

Sote-uudistukselle on sanottu julki monenlaisia perusteita ja tavoitteita. Hallituksen uudistukselle virallisesti asettamat tavoitteet ovat kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Julkisesta keskustelusta on kuitenkin lähes kokonaan unohtunut se kaikkein tärkein asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi suunniteltu uudistus, palvelujärjestelmän poliittisen ohjaus- ja päätöksentekojärjestelmän yhtenäistäminen.

Lue lisää | 4 Kommenttia | Kommentoi


16.8.2018BLOGI | Uudestamaasta tehdään järjestöystävällinen maakunta Pirjo Marjamäki

Frisbeegolfin pelaamista

Uusmaalaisena asukkaana ja sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaana haluaisin, että minulla olisi mahdollisuus valita myös järjestöjen tuottamia palveluja. Samoin haluaisin, että minulle tarjottaisiin järjestöjen toimintaa täydentämään virkavastuulla tuotettuja palveluja.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.8.2018BLOGI | Uudenmaan valmistelu jatkuu: Tavoitteet ja keinot kirkkaina mielessä Timo Aronkytö

Lintujen tarkkailua

Sote-uudistuksen tavoitteet – peruspalveluiden saatavuuden parantaminen, ennaltaehkäisevän työn tukeminen ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen – ovat pysyneet samoina uudistuksen alkuajoista lähtien eli jo noin kymmenen vuoden ajan.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


Vanhemmat