Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluryhmät

AineistotTervetuloa seuraamaan Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivaiheen valmistelua. Valmistelu tehdään työryhmissä, joiden muistiot ja kokousten ydinviestit pyritään julkaisemaan muutaman päivän kuluessa kokouksesta.

Alta löydät uusimmat päivitykset.


Uusimmat kokousaineistot

21.11.2017Henkilöstöfoorumin kokous 21.11.2017

Muistiot
> Henkilöstöfoorumin kokousasiakirjat

Henkilöstöfoorumi käsitteli ehdotuksia yhteistoiminnan vahvistamiseksi pidentyneen esivalmisteluvaiheen aikana. Henkilöstöfoorumi puolsi yksimielisesti ehdotettuja malleja henkilöstöfoorumin työn kehittämiseksi ja henkilöstöä luovuttavien organisaatioiden yhteistoiminnan tukemiseksi mutta ei pitänyt henkilöstöfoorumin koon kasvattamista tarkoituksenmukaisena. Sen sijaan toivottiin, että pääsopijajärjestöt perustaisivat ns. maku-järjestöneuvottelukunnan, ja tekisivät Uusimaa2019 -hankkeelle esityksen sen aseman virallistamisesta.

Henkilöstöfoorumi työsti myös uuden maakunnan strategisten tavoitteiden luonnoksia työpajassa Turvallinen siirtymä – rohkea uudistuminen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

20.11.2017ICT-ryhmän kokous 20.11.2017

Muistiot
> Muistio julkaistaan myöhemmin

Uusimaa 2019 ICT-hankkeen ohjausryhmän kokouksessa 20.11.2017 VM:n erityisasiantuntija Tuiija Kuusisto kiteytti SoteDigi Oy:n tehtäväksi toteuttaa maan hallituksen strategista uudistuksen tahtotilaa mahdollistamalla kansallisesti ja keskitetysti paremmat palvelut, edullisemmin ja tasapuolisesti. SoteDigi kehittää nimenomaan sote-alueelle tulevia digitaalisia palveluja, vastaa niiden käyttöönotosta ja levittämisestä. SoteDigi tulee tuottamaan integraatiopalveluja, asiakkkuuden hallinnan palveluja ja tiedolla johtamisen palveluja.

SoteDigi kehittää uusia ratkaisuja ja siirtää ne tuotantokäyttöön Vimana Oy:n huolehtiessa vakiintuneiden ratkaisujen tarjoamisesta asiakkailleen sekä toimialariippumattomista palveluista. Tarkoitus on, että maakunnat ja valtio omistajina ohjaavat Vimana Oy:n ja SoteDigi-yhtiön toimintaa saman konsernin toiminallisena kokonaisuutena. Valitut maakuntavaltuustot päättävät viimeistään 3/2019 mennessä maakunnan tulosta SoteDigin osakkaaksi.

Kokouksessa esitettyjen tilanneraporttien pohjalta voidaan todeta, että hankkeen yleistilanne on hyvä, rekrytoinneissa on onnistuttu ja että hanke etenee suunnitelman mukaisesti. Lisäksi sovittiin hankkeen tulosten katselmointien ja hyväskymisten prosessista. Jokaisen kunnan asiantuntemus ja mukanaolo hankkeessa on erittäin tärkeää.

ICT-ryhmän toimiausi on vuoden 2017 loppuun saakka, kokous esittää maakuntajohtajan päätettäväksi toimikauden jatkamista vuoden 2018 loppuun saakka.

ICT-ryhmä siirtyy digiaikaan ja jatkossa kokoukset ovat yksinomaan skypellä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

14.11.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 6.11.2017

Muistiot
> Muistio

Aikuissosiaalityön (ASP) määritteleminen ja rajaaminen koko soten kentässä on osoittautunut ryhmän suurimmaksi haasteeksi. ASP määrittyy muiden valmisteluryhmien substanssin rajoittamissa raameissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

8.11.2017Tutkimus, kehittäminen ja opetus -ryhmän kokous 20.10.2017

Muistiot
> Muistio

Työryhmässä todettiin, että seuraavaksi tarvitaan kartoitusta rahoituksen volyymista ja kohdentumisesta eri toimijoiden kesken, jotta voidaan suunnitella TKIO-toimintojen kokonaisuutta ja vaadittuja resursseja.

Lue lisää | 0 Kommenttia

7.11.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 23.10.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että vammaisten palvelujen valmisteluryhmän kaikki työskentely tapahtuu kohti tuotannon kehittämistä ja ehdotus tulevaisuuden palvelurakenteeksi (verkoksi) on muodostumassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

6.11.2017Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokous 26.10.2017

Muistiot
> Sote-virkamieskoordinaatioryhmän kokousasiakirjat

Lakimies Tero Suursalmi esitteli valinnanvapauslakiluonnosta. Esityksessä käsiteltiin valinnanvapauden piiriin ehdotettuja suoran valinnan palveluja ja asiakasseteliä. Esitetyssä muodossa valinnanvapauslaki on monitulkintainen ja vaatii tarkennusta mm. asiakassetelin osalta. Maakuntahallitus lausuu lakipaketista. Sitran edustajat esittelivät Sitra-tietopaketteja. Tietopaketit kuvaavat, miten toteutuneet kustannukset kohdentuvat eri toimintoihin. Tietopaketteja voidaan hyödyntää JHS-prosessissa.

Lue lisää | 0 Kommenttia