Virkamiesjohtoryhmän valmisteluaineistot

Virkamiesjohtoryhmä tuo esivalmisteluun eri tahojen näkemykset. Se kokoontuu kolmen viikon välein. Puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Julkaisemme tällä sivulla virkamiesjohtoryhmän kokousaineistot ja kunkin kokouksen ydinviestin.

Tutustu kokousaineistoihin ja ydinviesteihin:


8.3.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 8.3.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat 8.3.2017

Virkamiesjohtoryhmän kunta- ja kuntayhtymäedustajat yhtyvät kuntajohtajien kokouksen 8.3.2017 esittämään yksimieliseen vaatimuksen siitä, että kunnille tulee suorittaa kiinteistöistä, vuokrista ja irtaimistosta käypä korvaus.

Pääkaupunkiseudun kaupungit eivät näe mahdolliseksi kaupunkien toimesta  tapahtuvaa sote-palvelujen ennakoivaa yhtiöittämistä ennen vuotta 2019. Lisäksi sote-tuotantorakenteessa ei ole mahdollista yhdistää pääkaupunkiseudun kaupunkien palvelutuotantoa, koska se vaatisi oman mittavan prosessin käynnistämistä. Jos sote-uudistuksessa halutaan tukeutua kaupunkien olemassa olevaan osaamiseen, sote-tuotantorakenteen tulisi perustua kuuteen alueeseen, jotka ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kuuma-seutu sekä läntinen ja itäinen Uusimaa. 

Uudenmaan liitolle annettiin tehtäväksi valmistella kannanotto, jossa todetaan, että uudistuksen aikataulu on Uudenmaan kannalta liian tiukka ja valtiolta tarvitaan valmisteluun riittävät resurssit, jotta uudistuksen toimeenpano olisi Uudellamaalla ylipäänsä mahdollista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.2.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 15.2.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat 15.2.2017


Virkamiesjohtoryhmä korostaa tarvetta maakunnan järjestämistehtävän hyvään suunnitteluun. Tehtyä riskianalyysiä on syytä edelleen päivittää. Valinnanvapauteen siirtymisen nopea aikataulu tuo suuria haasteita julkisen sektorin toimijoiden sopeutumiselle kilpailuun. Kuntien kannuste yhtiöittää sote-palveluita on kyseenalainen, koska kunnilla ei ole oikeutta jatkossa omistaa sote-keskuksia.  Uudistuksen aikataulu uhkaa vaarantaa terveyspalvelujen toteuttamisen. Henkilöstön osallistaminen on uudistamisen keskeinen edellytys.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 25.1.2017

Muistiot


> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat 25.1.2017

Virkamiesjohtoryhmän toisessa kokouksessa käsiteltiin projektisuunnitelmaa ja ajankohtaisasioita. 

Puheenjohtaja totesi kokouksen ydinviestinä olevan riskikartoituksen laatimisen ottaen huomioon uudistukseen liittyvät huomattavat hallinnolliset ja taloudelliset riskit.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.12.2016Virkamiesjohtoryhmän kokous 20.12.2016

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat 20.12.2016

Virkamiesjohtoryhmän tehtävänä on tukea muutosjohtajia heidän työssään ja tehdä linjauksia yleisellä tasolla. Virkamiesjohtoryhmä järjestäytyi. Maakuntahallitus on nimennyt puheenjohtajaksi maakuntajohtaja Ossi Savolaisen ja esittelijöiksi muutosjohtajat Markus Sovalan ja Timo Aronkydön. Virkamiesjohtoryhmä valitsi varapuheenjohtajakseen Vantaan kaupunginjohtaja Kari Nenosen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi