Vammaisten palvelujen ryhmän kokousaineistot

Ryhmän puheenjohtajana toimii Mikaela Westergård Helsingistä.

Ryhmän kokousmuistiot ja ydinviestit tullaan julkaisemaan tällä sivulla.

19.5.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 5.5.2017

Muistiot
> Muistio

Sote-valmistelun vammaisten palvelujen tehtäväksiannon mukainen väliraportti on valmistunut. Vammaisten palvelujen valmisteluryhmän jäsenten tehtävänä on viestintä väliraportin sisällöstä ja valmistelutyöstä kunta/alue-edustuksensa mukaisesti. Muistio pitäisi olla muodossa, jonka myös näkövammaiset voivat lukea onnistuneesti.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.5.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 20.4.2017

Muistiot
> Muistio


Sote-valmistelun vammaisten palvelujen valmisteluryhmässä huomioidaan ydinpinnat ja yhteistyö muihin valmisteluryhmiin ja sosiaali- ja terveysministeriön hankkeisiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.4.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 11.4.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että sote-valmistelun vammaisten palvelujen valmisteluryhmässä nähdään tärkeänä vammaisjärjestöjen edustajien nimeäminen valmistelutyön alaryhmiin.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


13.4.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 3.4.2017

Muistiot
> Muistio

Sote-valmistelun vammaisten palvelujen valmisteluryhmässä nähdään tärkeänä yhteistyö vammaisjärjestöjen kanssa ja kuntalaisten osallisuus.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.3.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 16.3.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että sote-valmistelun vammaisten palvelujen valmisteluryhmässä nähdään tärkeänä eri kuntien/alueiden kuulluksi tuleminen, alueellinen yhteistyö ja parhaimpien yhteisten käytäntöjen löytäminen lainsäädännön ja kansallisten linjausten mukaisesti.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.3.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 9.3.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että Uudenmaan sote-valmistelun osalta Vammaisten palvelut -työryhmä on aloittanut työnsä ja lähestyy kaikkia alueen kuntien nykytilan kartoitukseen liittyvällä tietopyynnöllä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi