Vammaisten palvelut -ryhmä

it,kuva Tuula PalasteRyhmän puheenjohtajana toimii Mikaela Westergård Helsingistä.


Vammaisten palveluiden alatyöryhmät

Vammaisten palvelut -ryhmä on jakanut työtään alatyöryhmiin, jotka suunnittelevat maakunnan palveluiden toteuttamista käytännön tasolla. Näiden alaryhmien muistioihin pääset tutustumaan ryhmien omalla sivulla.

> Vammaisten palvelut -alatyöryhmien muistiot


10.10.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 18.9.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että vammaisten palvelujen alatyöryhmissä työskennellään aktiivisesti ja kehitetään yhdessä ehdotusta perustettavan maakunnan vammaisten palvelujen järjestämiseksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.9.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 7.9.2017

Muistiot
> Muistio


Kokouksen ydinviesti on, että vammaisten palvelujen valmisteluryhmän ensimmäinen kansalaisten keskustelutilaisuus järjestetään 12.10.2017 ja että maakuntaan pyritään luomaan asiakaslähtöiset palveluprosessit.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 24.8.2017

Muistiot
> Muistio


Kokouksen ydinviesti on, että vammaisten palvelujen valmisteluryhmä pitää tärkeänä kuljetuspalveluiden valmistelussa alueellisten erojen huomioimista ja palvelun turvaamista kaikilla Uudenmaan alueilla lainsäädännön muutokset huomioiden.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.8.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 14.8.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että vammaisten palveluiden valmisteluryhmän työskentely etenee annetussa aikataulussa ja että ryhmä pohti valmistelun yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.8.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 19.6.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että vammaisten palveluiden valmisteluryhmässä ja alatyöryhmien työskentelyssä tulee kiinnittää erityistä huomioita kansalaisten, henkilöstön ja vammaisjärjestöjen osallistamisen ja vaikuttamisen toteutumiseen/mahdollistamiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


27.6.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 12.6.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että alatyöryhmien työskentelyllä ja kansalaisten keskustelutilaisuuksilla on tärkeä osuus vammaisten palveluiden valmistelutyössä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi6.6.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 15.5.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että sote-valmistelun vammaisten palvelujen valmisteluryhmä huomioi valmistelutyössään valinnanvapauslainsäädännön ja sen soveltamisen vammaisten palveluihin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.5.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 5.5.2017

Muistiot
> Muistio


Sote-valmistelun vammaisten palvelujen tehtäväksiannon mukainen väliraportti on valmistunut. Vammaisten palvelujen valmisteluryhmän jäsenten tehtävänä on viestintä väliraportin sisällöstä ja valmistelutyöstä kunta/alue-edustuksensa mukaisesti. Muistio pitäisi olla muodossa, jonka myös näkövammaiset voivat lukea onnistuneesti.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.5.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 24.4.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että sote-valmistelun vammaisten palvelujen tehtäväksiannon mukainen väliraportti on valmistumassa ja että työ jatkuu valmistelu- ja alatyöryhmissä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


5.5.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 20.4.2017

Muistiot
> Muistio

Sote-valmistelun vammaisten palvelujen valmisteluryhmässä huomioidaan ydinpinnat ja yhteistyö muihin valmisteluryhmiin ja sosiaali- ja terveysministeriön hankkeisiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.4.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 11.4.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että sote-valmistelun vammaisten palvelujen valmisteluryhmässä nähdään tärkeänä vammaisjärjestöjen edustajien nimeäminen valmistelutyön alaryhmiin.

Lue lisää | 1 Kommentti | Kommentoi


13.4.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 3.4.2017

Muistiot
> Muistio

Sote-valmistelun vammaisten palvelujen valmisteluryhmässä nähdään tärkeänä yhteistyö vammaisjärjestöjen kanssa ja kuntalaisten osallisuus.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.3.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 16.3.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että sote-valmistelun vammaisten palvelujen valmisteluryhmässä nähdään tärkeänä eri kuntien/alueiden kuulluksi tuleminen, alueellinen yhteistyö ja parhaimpien yhteisten käytäntöjen löytäminen lainsäädännön ja kansallisten linjausten mukaisesti.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.3.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 9.3.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että Uudenmaan sote-valmistelun osalta Vammaisten palvelut -työryhmä on aloittanut työnsä ja lähestyy kaikkia alueen kuntien nykytilan kartoitukseen liittyvällä tietopyynnöllä. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi