Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokousaineistot

Lapsi-sote-Kuva Anni Levonen

Puheenjohtajana toimii Eija Rintala Keski-Uudeltamaalta.

Ryhmän kokousmuistiot ja ydinviestit tullaan julkaisemaan tällä sivulla.

11.5.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 3.5.2017

Muistiot
> Muistio

  • Palvelut toteutetaan ensisijaisesti lapsen, nuoren ja perheen luonnollisessa elin- ja kasvuympäristössä. Läheis- ja lähipalveluverkoston rooli kasvaa.
  • Perhekeskustoimintamalli kokoaa palvelut perheen kasvu- ja kehitysympäris-töön, lähelle arkea, helposti ja varhaisessa vaiheessa nopeastikin saavutetta-viksi matalan kynnyksen palveluiksi.
  • Lapsen, nuoren ja perheen tarvitsema erityinen hoito ja tuki järjestetään siten, että yhteys lähipalveluihin ja lapsen/nuoren kehitysympäristöön säilyy.
  • Työryhmätyöskentelyä tullaan jatkamaan sote-tiimin/sote-muutosjohtajan jatko-ohjeiden vaatimalla tavalla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.4.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 5.4.2017

Muistiot
> Muistio

1. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden työryhmä jatkaa valmistelutyötä tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti strategiseen tasoon keskittyen. Työryhmä on verkottumassa ja kytkemässä valmisteluun taustajoukkonsa (myös srk ja oppilaitokset).

2. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden keskeinen tavoite on lasten, nuorten ja perheiden ”normiympäristön ja normiyhteisöjen” vahvistaminen, vahvat lähipalvelut ja perhekeskustyyppiset palvelut lähellä perheiden arkielämää.

3. Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toinen keskeinen tavoite on erityisen ja vaativan tason palveluiden uudistaminen ja kytkeminen osaksi peruspalveluita.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi