Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmä

Kahvila-Kuva Anni Levonen

Ryhmän puheenjohtaja on Nurmijärven sosiaali- ja terveyspalveluiden johtaja Erja Pentti.


17.10.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 9.10.2017

Muistiot
> Muistio

Asiakaspalveluiden resurssien kartoittaminen voidaan aloittaa ensi viikolla.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.10.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 25.9.2017

Muistiot
> Muistio

Palveluntarpeen arviointi -valmistelun alatyöryhmät järjestäytyivät, ja prosessin nykyvaiheet käytiin läpi siten, että lain voimaan astuessa valmisteluprosessi voidaan sovittaa lakiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.9.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 11.9.2017

Muistiot
> Muistio

Työstimme aikuissosiaalityön palveluiden resurssitaulukkoa eteenpäin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.8.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 14.8.2017

Muistiot
> Muistio

Palvelukuvausten ensimmäiset versiot ovat valmistuneet ja kaikkien valmisteluryhmien yhdessä suunnittelema palvelutarpeen arviointi todettiin tärkeäksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


19.6.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 13.6.2017

Muistiot
> Muistio

Jäsensimme aikuisten sosiaalipalvelut asiakkaiden tarpeiden perusteella. Palvelunkuvaukset sekä nykytilan analyysi perustetaan tälle jäsennykselle.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 19.5.2017

Muistiot
> Muistio

Kokous keskittyi aikuisten sosiaalityön tehtäväkentän hahmottamiseen, päätti ensimmäisistä konkreettisista tehtävistä sekä havaitsi, että jo aivan alkuvaiheessa on tärkeää avata keskusteluyhteys muihin valmisteluryhmiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi