Sote-uudistuksen valmisteluaineistot

Sillalla-sote-Kuva Anni Levonen

Esivalmistelun sote-tiimi on aloittanut työskentelynsä joulukuussa 2016. Tiimin ohjauksessa toimivat valmisteluryhmät järjestäytyivät helmikuun 2017 aikana.

Perustettuna on kuusi sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmää, joiden teemat ovat:

Ryhmien kokousmuistiot tullaan julkaisemaan kunkin teeman omalla sivulla.Sote-ryhmien uusimmat kokousaineistot


27.3.2017Suun terveydenhuollon ryhmän kokous 24.3.2017

Muistiot
> Muistio

Suun terveydenhuolto määritteli laadun, vaikuttavuuden ja sisällön linjat. Kaikki Uudenmaan suun terveydenhuollon yksiköt vastasivat määräajassa nykytilanteen kartoituskyselyyn. Yhteistyö on voimaa!

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.3.2017 14.50Sote-tiimin kokous 23.3.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat 23.3.2017


Hyvinkään sosiaali- ja terveysjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen antoi tilannekatsauksen Keski-Uudellamaalla toteutettavasta valinnanvapauskokeilusta. Kokeilussa pilotoidaan kapitaatiorahoitusta sote-keskuspalvelussa ja henkilökohtaista budjetointia.

ICT-projektijohtajat Helena Ylisipola ja Mikko Rotonen esittelivät Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen vaatiman ICT-ratkaisujen tiekartan ja aikataulutuksen, jotka tehdään esivalmisteluvaiheessa.  

> Keski-Uudenmaan soten valinnanvapauskokeilu


Lue lisää | 0 Kommenttia

21.3.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 15.3.2017

Muistiot
> Muistio

Ryhmän nimi muutettiin ikääntyneiden ryhmäksi. Uudenmaan ikääntyneiden ryhmän työskentelyssä huomioidaan Uudenmaan vahvuudet ja suuren maakunnan monimuotoisuus asiakasnäkökulmasta. Mennään asiakas ja asiakkaan tarpeet edellä.  

Lue lisää | 0 Kommenttia