Sote-uudistuksen valmisteluaineistot

Sillalla-sote-Kuva Anni LevonenEsivalmistelun sote-tiimi on aloittanut työskentelynsä joulukuussa 2016. Tiimin ohjauksessa toimivat valmisteluryhmät järjestäytyivät helmikuun 2017 aikana.

Perustettuna on yhdeksän sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmää, joiden teemat ovat:

Ryhmien kokousmuistiot julkaistaan kunkin teeman omalla sivulla.Sote-ryhmien uusimmat kokousaineistot


19.6.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 13.6.2017

Muistiot
> Muistio

Jäsensimme aikuisten sosiaalipalvelut asiakkaiden tarpeiden perusteella. Palvelunkuvaukset sekä nykytilan analyysi perustetaan tälle jäsennykselle.

Lue lisää | 0 Kommenttia

14.6.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 7.6.2017

Muistiot
> Muistio

  • Oleellista on, että lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuus turvataan ja että tulevan palvelujärjestelmän rakenne sitä myös tukee (ei yksittäisten osien/palveluiden eriyttämistä). Kokonaisuuteen kuuluvat sekä perheen lasten ja nuorten että perheen aikuisten palvelut.
  • Oleellista on, että koululaisten ja oppilaiden palveluiden kokonaisuus turvataan ja että tulevan palvelujärjestelmän rakenne sitä myös tukee (ei yksittäisten osien/palveluiden eriyttämistä).
  • Lakiehdotuksen kolmen kuukauden aikaraja perustason sosiaalipalveluissa (so-siaaliohjaus) ei ole tarkoituksenmukainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

12.6.2017Sote-tiimin kokous 8.6.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimi pohti 8.6. kokouksessaan Uudenmaan tulevan maakunnan sote-liikelaitoksen rakennetta. Linjattiin, että valmistelua jatketaan ja liikelaitos voisi aloittaessaan muodostua keskitettävistä, koko maakunnan alueella tuotettavista palveluista sekä kuudesta alueellisen palvelun palvelualueesta.

Sote-tiimille esiteltiin suun terveydenhuollon valmisteluryhmän puheenjohtajan tekemä alustava ehdotus mahdollisuudesta perustaa tulevan maakunnan tasoinen ja esitettyyn valinnanvapausmalliin sopiva suun terveydenhuollon yhtiö. Todettiin, että selvitystyötä yhtiön perustamiseksi kannattaa jatkaa. Sote-tiimi ei vielä linjannut, kuka toimija tai mihin rakenteeseen yhtiö mahdollisesti perustettaisiin ennen vuotta 2019. Sote-tiimi korosti lisäksi sitä, että valmisteluryhmän tulee valmistella myös liikelaitokseen tulevat suun terveydenhuollon palvelut.

Lue lisää | 0 Kommenttia

12.6.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 5.6.2017

Muistiot
> Muistio

Palvelukuvaukset ovat valmistumassa. Jatkotyöskentely edellyttää tiivistä yhteistyötä kuntien kesken.

Lue lisää | 0 Kommenttia

7.6.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 19.5.2017

Muistiot
> Muistio

Kokous keskittyi aikuisten sosiaalityön tehtäväkentän hahmottamiseen, päätti ensimmäisistä konkreettisista tehtävistä sekä havaitsi, että jo aivan alkuvaiheessa on tärkeää avata keskusteluyhteys muihin valmisteluryhmiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia