Sote-uudistuksen valmisteluaineistot

Sillalla-sote-Kuva Anni LevonenEsivalmistelun sote-tiimi on aloittanut työskentelynsä joulukuussa 2016. Tiimin ohjauksessa toimivat valmisteluryhmät järjestäytyivät helmikuun 2017 aikana.

Perustettuna on yhdeksän sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmää, joiden teemat ovat:

Ryhmien kokousmuistiot julkaistaan kunkin teeman omalla sivulla.


Väliraportit valmistuvat alkukesän aikana

Valmisteluryhmien väliraportit valmistuvat kevään ja alkukesän aikana. Kokoamme ryhmien tuottamat esitykset ja väliraportit tälle sivulle.

Seuraavat valmistelyryhmät esittelivät väliraporttinsa 4.5.2017:

> Päihde- ja mielenterveyspalvelut -esitys
> Päihde- ja mielenterveyspalvelut -väliraportti

> Työterveyspalvelut-väliraportti

> Ikäihmiset-esitys
> Ikäihmiset-väliraportti

> Lapset, nuoret ja perheet -esitys
(Lapset, nuoret ja perheet -väliraportti valmistuu juhannukseksi)

> Suun terveydenhuolto -esitys
> Suun terveydenhuolto -väliraportti

> Vammaisten palvelut -esitys
> Vammaisten palvelut -väliraportti

> Sote-keskus-ryhmän väliraportti


Sote-ryhmien uusimmat kokousaineistot


16.8.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 14.8.2017

Muistiot
> Muistio

Palvelukuvausten ensimmäiset versiot ovat valmistuneet ja kaikkien valmisteluryhmien yhdessä suunnittelema palvelutarpeen arviointi todettiin tärkeäksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

16.8.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 19.6.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että vammaisten palveluiden valmisteluryhmässä ja alatyöryhmien työskentelyssä tulee kiinnittää erityistä huomioita kansalaisten, henkilöstön ja vammaisjärjestöjen osallistamisen ja vaikuttamisen toteutumiseen/mahdollistamiseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

28.6.2017 11.03Työterveyshuollon ryhmän kokous 5.6.2017

Muistiot
> Muistio

Ensimmäisen työvaiheen loppuraportti on luovutettu aikataulussa. Toisen vaiheen työ eli suunnitelma toiminnan järjestämisestä ja toimeenpanosta on aloitettu. Ryhmä on suunnitellut tiekartan valmistelun eri osatekijöiden osalta.

Lue lisää | 0 Kommenttia

28.6.2017Sote-keskus-ryhmän kokous 22.6.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksessa läpikäyty nykytilan karkean tason raportti on saatu valmiiksi ja siitä jätetään lyhyt katsaus muutosjohtaja Aronkydölle. Lisäksi sovittiin pitää päivän työpaja alkusyksyllä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.6.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 12.6.2017

Muistiot
> Muistio

Kokouksen ydinviesti on, että alatyöryhmien työskentelyllä ja kansalaisten keskustelutilai-suuksilla on tärkeä osuus vammaisten palveluiden valmistelutyössä.

Lue lisää | 0 Kommenttia