Sote-uudistuksen valmisteluaineistot

Sillalla-sote-Kuva Anni Levonen

Esivalmistelun sote-tiimi on aloittanut työskentelynsä joulukuussa 2016. Tiimin ohjauksessa toimivat valmisteluryhmät järjestäytyivät helmikuun 2017 aikana.

Perustettuna on yhdeksän sosiaali- ja terveydenhuollon työryhmää, joiden teemat ovat:

Ryhmien kokousmuistiot tullaan julkaisemaan kunkin teeman omalla sivulla.

Seuraavat valmistelyryhmät esittelivät väliraporttinsa 4.5.2017. Esityksiin ja jo valmistuneisiin väliraportteihin voit tutustua alta:

> Päihde- ja mielenterveyspalvelut -esitys
> Väliraportti

> Työterveyspalvelut-väliraportti

> Ikäihmiset-esitys
> Väliraportti

> Lapset, nuoret ja perheet -esitys
Väliraportti valmistuu juhannukseksi.

> Suun terveydenhuolto -esitys
> Väliraportti

> Vammaisten palvelut -esitys
> Väliraportti

Loppujen kolmen ryhmän on määrä koostaa palveluiden ja toimintojen nykytilakartoitukset juhannukseen mennessä.

Sote-ryhmien uusimmat kokousaineistot


19.5.2017 12.01Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 5.5.2017

Muistiot
> Muistio

Sote-valmistelun vammaisten palvelujen tehtäväksiannon mukainen väliraportti on valmistunut. Vammaisten palvelujen valmisteluryhmän jäsenten tehtävänä on viestintä väliraportin sisällöstä ja valmistelutyöstä kunta/alue-edustuksensa mukaisesti. Muistio pitäisi olla muodossa, jonka myös näkövammaiset voivat lukea onnistuneesti.

Lue lisää | 0 Kommenttia

15.5.2017 14.13Ikääntyneet -ryhmän kokous 12.5.2017

Muistiot
> Muistio

Ikääntyneiden valmistelutyöryhmän valmistelu etenee suunnitelmien mukaisesti. Palvelukuvausten tekemisen vastuista ja aikatauluista sovittiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia

12.5.2017 15.08Ikääntyneet -ryhmän kokous 28.4.2017

Muistiot > Muistiot


Ikääntyneiden palveluiden valmisteluryhmän väliraportti on valmistunut.

Lue lisää | 0 Kommenttia