Poliittisen ohjausryhmän valmisteluaineistot

Poliittinen ohjausryhmä ohjaa esivalmistelun kokonaisuutta. Kerran kuukaudessa kokoontuvan ryhmän puheenjohtajana toimii maakuntahallituksen pj Outi Mäkelä.

Julkaisemme tällä sivulla poliittisen ohjausryhmän kokousaineistot ja kunkin kokouksen ydinviestin.

Tutustu kokousaineistoihin ja ydinviesteihin:


13.3.2017Poliittisen ohjausryhmän kokous 13.3.2017

Muistiot
> Poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat 13.3.2017


Poliittinen ohjausryhmä keskusteli maakunnan ohjausmekanismeista, joilla demokraattinen päätöksenteko saadaan kanavoitua maakunnan palvelutoimintaan ja joilla pystytään varmistamaan uudistuksen perustavoitteiden - terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen - saavuttaminen.  

Myös uudistuksen toteuttamisen erittäin haastava aikataulu pohditutti poliittista ohjausryhmää sen kolmannessa kokouksessa.  Poliittinen ohjausryhmä yhtyi kuntajohtajien ja virkamiesjohtoryhmän kannanottoon uudistuksen toteuttamiselle varattavista riittävistä siirtymäajoista ja resursseista. Ryhmä totesi, että se varautuu myöhemmin täsmentämään kannanotossa esitettyjä näkemyksiä.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


3.2.2017Poliittisen ohjausryhmän kokous 6.2.2017

Muistiot
> Poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat 6.2.2017


Toisessa kokouksessaan esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä kuuli alivaltiosihteeri Tuomas Pöystin ajankohtaiskatsauksen sote- ja maakuntauudistuksen lakipaketin kevään aikatauluun.  Keskustelua käytiin tässä yhteydessä erityisesti pääkaupunkiseudun tulevasta erillisratkaisusta niin sanotuissa kasvupalveluissa, uudistuksen perustuslaillisuudesta sekä uudistuksen tiukasta aikataulusta ja muiden muassa kansallisten palvelukeskusten roolista ja työnjaosta alueellisen valmistelun kanssa.  

Poliittinen ohjausryhmä kuuli myös esitykset esivalmisteluprojektin riskianalyysistä ja maakuntaorganisaation valmistelun reunaehdoista.  

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Poliittisen ohjausryhmän kokous 16.1.2017

Muistiot
> Poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat

Esivalmistelun poliittinen ohjausryhmä keskusteli muun muassa tulevan maakunnan roolista ja toimintatavasta. Todettiin, että olennaista on rakentaa toimiva ja selkeä työnjako maakunnan ja kuntien välillä. Uudenmaan intressissä on, että kunnilla ja kaupungeilla säilyy uudistuksessa vahva, itsenäinen rooli.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi