Pelastus ja varautuminen -ryhmän kokousaineistot

Pelastustoimi. Kuva Tuula Palaste

Ryhmän puheenjohtajana toimii Martti Lipponen ja sihteerinä Heikki Kangas, kumpikin Vantaalta.

Ryhmän kokousmuistiot ja kokousten ydinviestit tullaan julkaisemaan tällä sivulla.