Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut -ryhmän kokousaineistot

uusimaa2019 Kuva Anni Levonen

Puheenjohtajana toimii Juha Eskelinen ja sihteerinä Eero Venäläinen, kumpikin Uudenmaan liitosta.

Kokousmuistiot ja kokousten ydinviestit tullaan julkaisemaan tällä sivulla.