Alueiden käyttö, ympäristö ja liikenne -ryhmän kokousaineistot

Liikenne. Uusimaa 2019. Kuva Anni Levonen

Puheenjohtajana toimii Merja Vikman-Kanerva ja sihteerinä Juha Nurmi, kumpikin Uudenmaan liitosta.

Ryhmän kokousmuistiot ja kokousten ydinviestit tullaan julkaisemaan tällä sivulla.