Maakuntauudistuksen valmisteluaineistot

Ihmiset. Kuva Anni Levonen

Esivalmistelun maakuntauudistuksen tiimi aloitti työskentelynsä helmikuussa 2017. Tiimin ohjauksessa toimivat valmisteluryhmät järjestäytyivät helmi–maaliskuussa.

> Maakuntauudistuksen tiimin kokousasiakirjat

Perustettuna on viisi työryhmää, joiden teemat ovat:
Ryhmien kokousmuistiot julkaistaan kunkin ryhmän omalla sivulla.

Väliraportit valmistuivat huhtikuussa

Valmisteluryhmien väliraportit esiteltiin maakuntauudistuksen tiimin kokouksessa 24.4.2017. Esitykset on listattu alla:

> Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut
> Alueiden käyttö, ympäristö ja liikenne
> Maatalous ja maaseudun kehittäminen
> Pelastus ja varautuminen
> Ympäristöterveys

Viimeisimmät kokoukset

21.6.2017Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut -ryhmän kokous 21.6.2017

Muistiot
> Muistio

Aluekehittämisellä ja kasvupalveluilla on useita yhtymäpintoja moniin maakunnan tehtäväaloihin. Aluekehittämisessä tiivistyy maakunnan strateginen osaaminen. Aluekehittämisnäkökulma sisältyy jollain tavoin kaikkiin maakunnan 25 tehtävään. Alatyöryhmä pitää erityisen tärkeänä yhteyspintaa kuntien kanssa aluekehittämisen ja kasvupalveluiden osalta, koska kunnilla säilyy operatiivinen vastuu monilta osin aluekehittämistoimissa.


Lue lisää | 0 Kommenttia

6.6.2017Alueiden käyttö, ympäristö ja liikenne -ryhmän kokous 24.5.2017

Muistiot > Muistio
> Liite 1
> Liite 2

Alueiden käyttöä, ympäristöä ja liikennettä koskevan valmisteluryhmän kokouksessa 24.5.2017 käsiteltiin maakuntauudistuksen osallistamismahdollisuuksien kartoitukset valmisteluryhmän tehtävien osalta sekä sovittiin tehtävien välisiä synergioita ja tulevia yhteistyötarpeita koskevien toimeksiantojen valmistelusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia

30.5.2017 13.52Ympäristöterveyden ryhmän kokous 30.5.2017

Muistiot
> Muistio

Ympäristöterveydenhuollon esivalmistelutyöryhmä saa valmiiksi tämän hetkiset toimeksiannot synergia- ja yhteistyötarkastelusta kesäkuun alussa. Valmistelua voidaan jatkaa, kun ympäristöterveydenhuollon mahdollisista erillisratkaisuista tiedetään enemmän.

Lue lisää | 0 Kommenttia

15.5.2017Maakuntauudistuksen tiimin kokous 15.5.2017

Muistiot
> Maakuntauudistus-tiimin kokousasiakirjat

Maakuntauudistuksen tiimi keskusteli valmisteluryhmien jatkotoimeksiannoista ja valmisteluryhmien tuottaman esivalmistelumateriaalin hyödyntämisestä maakuntavalmistelussa. Ylimaakunnallisesti jatkossa hoidettavien tehtävien osalta todettiin, että siirtymävaiheessa on keskeistä varmistaa niiden häiriötön toteuttaminen.

Maakuntauudistus-tiimi kuuli myös pääkaupunkiseudun kaupunkien lyhyet tilannekatsaukset ympäristöterveydenhuollon järjestämisasiaan ja kasvupalvelukuntayhtymävalmisteluun. Pelastus- ja varautumis -valmisteluryhmälle annettiin tehtäväksi valmistella varautumisen uusia työnjakoja ja vastuita koskeva seminaari lokakuussa 2017.

Lue lisää | 0 Kommenttia

9.5.2017Ympäristöterveyden ryhmän kokous 8.5.2017

Muistiot
> Muistio

Jatkotyöskentely tapahtuu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa maanantaina 15.5.2017– aiheeena synergiat tulevan maakunnan tetävien välillä ja tulevien yhteistyötarpeiden tunnistaminen. Osalllisuus- ja vaikuttaminen -osa-alue työstetty lähes valmiiksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia