Maakuntauudistuksen valmisteluaineistot

Ihmiset. Kuva Anni Levonen

Esivalmistelun maakuntauudistuksen tiimi aloittaa työskentelynsä helmikuussa 2017. Tiimin ohjauksessa toimivat valmisteluryhmät järjestäytyivät helmi–maaliskuussa.

> Maakuntauudistuksen tiimin kokousasiakirjat

Perustettuna on viisi työryhmää, joiden teemat ovat:
Ryhmien kokousmuistiot tullaan julkaisemaan kunkin teeman omalla sivulla.

Valmisteluryhmien väliraportit esiteltiin maakuntauudistuksen tiimin kokouksessa 24.4.2017. Esityksiin pääset alta:

> Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut
> Alueiden käyttö, ympäristö ja liikenne
> Maatalous ja maaseudun kehittäminen
> Pelastus ja varautuminen
> Ympäristöterveys


15.5.2017Maakuntauudistuksen tiimin kokous 15.5.2017

Muistiot
> Maakuntauudistus-tiimin kokousasiakirjat

Maakuntauudistuksen tiimi keskusteli valmisteluryhmien jatkotoimeksiannoista ja valmisteluryhmien tuottaman esivalmistelumateriaalin hyödyntämisestä maakuntavalmistelussa. Ylimaakunnallisesti jatkossa hoidettavien tehtävien osalta todettiin, että siirtymävaiheessa on keskeistä varmistaa niiden häiriötön toteuttaminen.

Maakuntauudistus-tiimi kuuli myös pääkaupunkiseudun kaupunkien lyhyet tilannekatsaukset ympäristöterveydenhuollon järjestämisasiaan ja kasvupalvelukuntayhtymävalmisteluun. Pelastus- ja varautumis -valmisteluryhmälle annettiin tehtäväksi valmistella varautumisen uusia työnjakoja ja vastuita koskeva seminaari lokakuussa 2017.

Lue lisää | 0 Kommenttia

9.5.2017Ympäristöterveyden ryhmän kokous 8.5.2017

Muistiot
> Muistio

Jatkotyöskentely tapahtuu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa maanantaina 15.5.2017– aiheeena synergiat tulevan maakunnan tetävien välillä ja tulevien yhteistyötarpeiden tunnistaminen. Osalllisuus- ja vaikuttaminen -osa-alue työstetty lähes valmiiksi.

Lue lisää | 0 Kommenttia

3.5.2017 16.00Alueiden käyttö, ympäristö ja liikenne -ryhmän kokous 20.4.

Muistiot
> Muistio

Alueiden käyttöä, ympäristöä ja liikennettä koskevan valmisteluryhmän kokouksessa 20.4.2017 käsiteltiin maakuntalakiluonnoksen mukaisten tehtäväkokonaisuuksien palvelukuvaukset. Vaikka kyseisiin tehtäväkokonaisuuksiin liittyvät resurssit eivät ole suuria, ovat tehtävät vaikuttavuudeltaan kuitenkin merkittäviä maakunnan kannalta.

Lue lisää | 0 Kommenttia

2.5.2017 13.55Ympäristöterveyden ryhmän kokous 28.4.2017

Muistiot
> Muistio

Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon nykytilan kuvaukset lähes valmiit ja ne ovat valmiita 30.4.2017 mennessä. Lisäksi sovittiin jatkotyöskentelystä osallistamisen suhteen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

24.4.2017 9.49Ympäristöterveyden ryhmän kokous 18.4.

Muistiot
 > Muistio

Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon nykytilan kuvausten valmistelu etenee aikataulussa ja ne ovat valmiita 30.4.2017 mennessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

24.4.2017Maakuntauudistustiimin kokous 24.4.2017

Muistiot
> Maakuntauudistustiimin kokousasiakirjat


Maakuntauudistuksen tiimi sai hyvät nykytilakuvausten väliraportit valmisteluryhmien puheenjohtajilta ja totesi muun muassa maakuntaan siirtyvien tehtävien suuren kirjon. Tiimi sopi, että valmisteluryhmien jatkostoimeksianto liittyy tehtävien välisiin synergioihin, kuntayhteistyöhön ja ylimaakunnallisesti hoidettaviin tehtäviin. Jatkotyön näkökulma on asiakaslähtöinen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

20.4.2017 8.46Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut -ryhmän kokous 13.4.

Muistiot
> Muistio

Alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden valmisteluryhmä on kokoontunut kaksi kertaa ja käsitellyt toimeksinannon mukaisesti maakunnan liiton, ELY-keskusten ja TE-toimiston nykytilannekuvaa. Erityisesti on pyritty hahmottamaan olemassaolevia palvelukokonaisuuksia, henkilöstörakennetta sekä resursseja. Valmisteluryhmä odottaa MAKU-tiimin mahdollisia jatkotoimeksiantoja.


Lue lisää | 0 Kommenttia

6.4.2017 15.54Pelastus ja varautuminen -ryhmän kokous 13.4.2017

Ydinviesti: Pelastustoimen uudistuksen riskit ja mahdollisuudet tulee arvioida ja toiminnan rajapinnat selvittää.

Muistio tulossa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

5.4.2017Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut -ryhmän kokous 4.4.

Muistiot
> Muistio

Valmisteluryhmän ensimmäisessä kokouksessa saatiin selvitys aluekehittämistyön ja kasvupalveluiden tämänhetkisestä tilanteesta. Kokouksen johtopäätöksenä oli, että jatkotyössä täsmennetään alustavaa tilannekuvaa. Samalla sovittiin, että valmistelutyöryhmä laatii yhden koosteen aluekehittämisen ja kasvupalveluiden tehtävistä ja palveluista. Erityisesti painotetaan selkeää kuvaa näiden toimintojen henkilöstörakenteesta.

Lue lisää | 0 Kommenttia

4.4.2017 16.05Ympäristöterveyden ryhmän kokous 4.4.

Muistiot
> Muistio

Ympäristöterveydenhuollon palvelukuvausten valmistelu käynnistyy ja ne ovat valmiita 18.4.2017 mennessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

30.3.2017 13.36Alueiden käyttö, ympäristö ja liikenne -ryhmän kokous 28.3.

Muistiot
> Muistio

Alueiden käyttöä, ympäristöä ja liikennettä koskevan valmisteluryhmän kokouksessa 28.3.2017 päätettiin, että tehtäväkokonaisuuksien kuvaukset laaditaan maakuntalakiluonnoksen mukaisista tehtäväkokonaisuuksista. Tarvittaessa tehtäväkokonaisuudet jaetaan osiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia

13.3.2017Maakuntauudistustiimin kokous 13.3.2017

Muistiot
> Maakuntauudistustiimin kokousasiakirjat 13.3.2017

Maakuntauudistustiimi käsitteli toisessa kokouksessaan sen alaisten valmisteluryhmien kokoonpanot ja ryhmien välisen työnjaon nykytilakartoituksissa. Tiimi totesi ympäristöterveydenhuollon ryhmän osalta, että sen kokoonpano muokkaantuu sen myötä kun ympäristöterveydenhuoltoa koskevat alueelliset ratkaisut selviävät.  Nykytilakartoitusten tavoitteellinen valmistumisaikataulu on huhtikuun loppuun mennessä.

Lue lisää | 0 Kommenttia

14.2.2017Maakuntauudistustiimin kokous 14.2.2017

Muistiot
> Maakuntauudistustiimin kokousasiakirjat 14.2.2017

Maakuntauudistuksen esivalmistelun ns. Maku-tiimi sopi ensimmäisessä kokouksessaan kokousmenettelyistään ja valitsi varapuheenjohtajakseen rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin, Helsingin kaupunki. Todettiin, mm. että maku-tiimi sopii valmisteluryhmien puheenjohtajat ja että puheenjohtajaorganisaatio huolehtii myös sihteeritehtävistä. Valmisteluryhmien sihteerien toivotaan olevan asiantuntijoita.  

Lue lisää | 0 Kommenttia