Maakuntauudistuksen valmisteluaineistot

Ihmiset. Kuva Anni Levonen

Esivalmistelun maakuntauudistuksen tiimi aloitti työskentelynsä helmikuussa 2017. Tiimin ohjauksessa toimivat valmisteluryhmät järjestäytyivät helmi–maaliskuussa.

> Maakuntauudistuksen tiimin kokousasiakirjat

Perustettuna on viisi työryhmää, joiden teemat ovat:
Ryhmien kokousmuistiot julkaistaan kunkin ryhmän omalla sivulla.

Väliraportit valmistuivat huhtikuussa

Valmisteluryhmien väliraportit esiteltiin maakuntauudistuksen tiimin kokouksessa 24.4.2017. Esitykset on listattu alla:

> Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut
> Alueiden käyttö, ympäristö ja liikenne
> Maatalous ja maaseudun kehittäminen
> Pelastus ja varautuminen
> Ympäristöterveys

Viimeisimmät kokoukset

27.6.2017Maatalous ja maaseudun kehittäminen -ryhmän kokous 20.6.2017

Muistiot
> Kokousmuistio

Maatalous ja maaseudun kehittäminen -alatyöryhmä saa valmiiksi jatkotoimeksiannot synergia- ja yhteistyötarkastelusta 30.06.2017 mennessä. Osallisuus ja vaikuttaminen -lomakkeet ovat jo kokonaan valmiit.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.6.2017Alueiden käyttö, ympäristö ja liikenne -ryhmän kokous 20.6.2017

Muistiot
> Muistio

Alueiden käyttöä, ympäristöä ja liikennettä koskevan valmisteluryhmän kokouksessa 20.6.2017 käsiteltiin tulevan maakunnan tehtävien välisiä synergioita ja tulevia yhteistyötarpeita. Tavoitteena tulee olla, että nykyiset hyvät yhteistyökäytännöt ylläpidetään ja ettei yhteistyön osalta mennä huonompaan suuntaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.6.2017Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut -ryhmän kokous 21.6.2017

Muistiot
> Muistio

Aluekehittämisellä ja kasvupalveluilla on useita yhtymäpintoja moniin maakunnan tehtäväaloihin. Aluekehittämisessä tiivistyy maakunnan strateginen osaaminen. Aluekehittämisnäkökulma sisältyy jollain tavoin kaikkiin maakunnan 25 tehtävään. Alatyöryhmä pitää erityisen tärkeänä yhteyspintaa kuntien kanssa aluekehittämisen ja kasvupalveluiden osalta, koska kunnilla säilyy operatiivinen vastuu monilta osin aluekehittämistoimissa.


Lue lisää | 0 Kommenttia

6.6.2017Alueiden käyttö, ympäristö ja liikenne -ryhmän kokous 24.5.2017

Muistiot > Muistio
> Liite 1
> Liite 2

Alueiden käyttöä, ympäristöä ja liikennettä koskevan valmisteluryhmän kokouksessa 24.5.2017 käsiteltiin maakuntauudistuksen osallistamismahdollisuuksien kartoitukset valmisteluryhmän tehtävien osalta sekä sovittiin tehtävien välisiä synergioita ja tulevia yhteistyötarpeita koskevien toimeksiantojen valmistelusta.

Lue lisää | 0 Kommenttia

30.5.2017 13.52Ympäristöterveyden ryhmän kokous 30.5.2017

Muistiot
> Muistio

Ympäristöterveydenhuollon esivalmistelutyöryhmä saa valmiiksi tämän hetkiset toimeksiannot synergia- ja yhteistyötarkastelusta kesäkuun alussa. Valmistelua voidaan jatkaa, kun ympäristöterveydenhuollon mahdollisista erillisratkaisuista tiedetään enemmän.

Lue lisää | 0 Kommenttia