Kuntajohtajakokouksen valmisteluaineistot

Kuntajohtajakokous tuo valmisteluun näkemyksiä palvelujen rajapinnoista ja yhteistyöstä. Kokouksia on kolmen viikon välein. Puheenjohtajana toimii maakuntajohtaja Ossi Savolainen.

Tutustu kokousaineistoihin ja ydinviesteihin:


6.3.2017Kuntajohtajakokous 8.3.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat 8.3.2017


Kuntajohtajat antoivat Uudenmaan maakunnan valmistelijoille toimeksiannon laatia yhteisen kannanoton siitä, että maakunnalle omaisuuden siirtona luovutettavat tilat ja irtaimisto korvataan kunnille täysimääräisesti niiden reaalihinnan mukaan ja että toimitilojen vuokran määrityksen periaatteet ja vuokrataso ovat sellaiset, että kunnat voivat ne hyväksyä. Uudenmaan kuntajohtajat tiedustelevat myös, onko maan hallituksen omaisuuden siirtoja koskevien suunnitelmien perustuslaillisuus varmistettu ja esittivät tavoitteenaan, että kuntien edustajat otetaan mukaan keskustelemaan menettelytavoista.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


9.2.2017Kuntajohtajakokous 15.2.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat 15.2.2017


Kuntajohtajat kuulivat Senaatti Oy:n toimialajohtaja Olavi Hiekkaa ja tiedustelivat, onko kuntayhtymien omaisuuden siirtäminen kunnilta maakunnalle perustuslain mukaista. Kuntajohtaja nostivat esiin kysymyksen kiinteistöjen vuokranmäärityksen oikeudenmukaisuudesta sekä äänivallan jakaantumisesta valtakunnallisen palvelukeskuksen päätöksenteossa.

Kuntajohtajat totesivat valinnanvapauteen siirtymisen nopean aikataulun tuovan suuria haasteita julkisen sektorin toimijoiden sopeutumiselle kilpailuun. Kuntien kannuste yhtiöittää sote-palveluita on kyseenalainen, koska kunnilla ei ole oikeutta omistaa sote-keskuksia. 

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2017Kuntajohtajakokous 25.1.2017

Muistiot


> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat 25.1.2017

Kuntien johtohenkilöiden kokouksen asialistalla olivat muiden muassa projektisuunnitelma, 7.2. järjestettävä henkilöstöfoorumi sekä katsaus palvelujen valinnanvapautta koskevaan lakiluonnokseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.12.2016Kuntajohtajakokous 20.12.2016

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat 20.12.2016

Maakuntauudistuksen muutosjohtajat esittelivät alustavia suunnitelmia kuntajohtajille. Kokouksen päätteeksi todettiin,että valtion tulisi kohdentaa väliaikaishallinnon käynnistämiseen varaamastaan tuesta kolmannes Uudellemaalle, missä asuu 30 prosenttia Suomen väestöstä. Valtion panos uudistuksensa toteuttamiseen maakunnissa on kaiken kaikkiaan liian pieni. Kuntaorganisaatioista ei voida ottaa 1.7.2017 käynnistyvään väliaikaisorganisaatioon resursseja ilman, että ne korvataan kunnille.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi