Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluaineistot

AineistotTervetuloa seuraamaan Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivaiheen valmistelua. Valmistelu tehdään työryhmissä, joiden asialistat julkaistaan ennen kokousta kunkin valmisteluteeman omalla sivulla. Muistiot ja kokousten ydinviestit pyritään julkaisemaan muutaman päivän kuluessa kokouksesta.

Alta löydät uusimmat päivitykset.


Uusimmat kokousaineistot

21.6.2017Alueiden kehittäminen ja kasvupalvelut -ryhmän kokous 21.6.2017

Muistiot
> Muistio

Aluekehittämisellä ja kasvupalveluilla on useita yhtymäpintoja moniin maakunnan tehtäväaloihin. Aluekehittämisessä tiivistyy maakunnan strateginen osaaminen. Aluekehittämisnäkökulma sisältyy jollain tavoin kaikkiin maakunnan 25 tehtävään. Alatyöryhmä pitää erityisen tärkeänä yhteyspintaa kuntien kanssa aluekehittämisen ja kasvupalveluiden osalta, koska kunnilla säilyy operatiivinen vastuu monilta osin aluekehittämistoimissa.


Lue lisää | 0 Kommenttia

21.6.2017Kuntajohtajakokous 21.6.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat kuulivat kansanedustaja Outi Mäkelän tilannekatsauksen maakunnan poliittisesta valmistelusta eduskunnassa. Kuntajohtajat keskustelivat muun muassa Uudenmaan kasvukuntayhtymän kokoamisesta ja painottivat Uudenmaan kuntien välistä hyvää yhteistyötä sekä sitä, ettei saa luoda tilannetta, jossa kuntien ja maakunnan intressit ovat ristiriidassa.

Kuntajohtajat keskustelivat myös hankejohtajien ja muiden valmistelijoiden rekrytoinnista ja digitalisaatioratkaisujen kehittämistyöhön pystyvien henkilöiden vaikeasta saatavuudesta. Kuntajohtajat muistuttivat, ettei maakunnan rekrytointi saa heikentää kuntien kykyä suoriutua kehittämis- ja muista tehtävistään.

Kuntajohtajat edellyttivät, että Uusimaa 2019 -hankkeen rekrytoinnit tehdään yhteistyössä kuntien kanssa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.6.2017Virkamiesjohtoryhmän kokous 21.6.2017

Muistiot
> Virkamiesjohtoryhmän kokousasiakirjat


Epävarmuus lainsäädännön voimaantulosta jatkuu edelleen. Mikäli lainsäädäntö lähetetään uudelleen lausunnoille, tulee sen käsittelylle kunnissa ja muissa organisaatioissa varata riittävä aika poliittisesta kiireestä huolimatta.

Esivalmistelua jatketaan 1.7.2017 lähtien Uusimaa 2019 -hankkeen muodossa. Valmistelussa tehdään niitä tehtäviä, joita väliaikaishallinnon oli alkuperäisen aikataulun mukaan tarkoitus tehdä. Nykyiset valmisteluelimet, virkamiesjohtoryhmä ja muut työryhmät jatkavat toimintaansa. 

Valmistelua ei kuitenkaan ole enää mahdollista jatkaa yksin työryhmätyönä ja siksi valmistelua varten rekrytoidaan kaikkien osapuolten yhteistyössä valmistelijoita määräaikaisiin työsuhteisiin. Maakunta valitsee tulevan henkilöstönsä myöhemmin erikseen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

19.6.2017Poliittisen ohjausryhmän kokous 19.6.2017

Muistiot
> Poliittisen ohjausryhmän kokousasiakirjat

Poliittisen ohjausryhmän puheenjohtaja antoi tilannekatsauksen uudistuksen eduskuntakäsittelystä. Asiasta käyty keskustelu koski etenkin aikatauluja ja alueellisen valmistelun haasteellisuutta tilanteessa, jossa isoja, ja varsin ristiriitaisia, asioita on eduskunnassa vielä auki.

Muutosjohtajat antoivat omat katsauksensa esivalmistelun tilanteesta.

Asiasta käyty keskustelu koski erityisesti väliaikaisen hallinnon rekrytointiprosessia.

Lue lisää | 0 Kommenttia

19.6.2017Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän kokous 13.6.2017

Muistiot
> Muistio

Jäsensimme aikuisten sosiaalipalvelut asiakkaiden tarpeiden perusteella. Palvelunkuvaukset sekä nykytilan analyysi perustetaan tälle jäsennykselle.

Lue lisää | 0 Kommenttia

14.6.2017Lapset, nuoret ja perheet -ryhmän kokous 7.6.2017

Muistiot
> Muistio

  • Oleellista on, että lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kokonaisuus turvataan ja että tulevan palvelujärjestelmän rakenne sitä myös tukee (ei yksittäisten osien/palveluiden eriyttämistä). Kokonaisuuteen kuuluvat sekä perheen lasten ja nuorten että perheen aikuisten palvelut.
  • Oleellista on, että koululaisten ja oppilaiden palveluiden kokonaisuus turvataan ja että tulevan palvelujärjestelmän rakenne sitä myös tukee (ei yksittäisten osien/palveluiden eriyttämistä).
  • Lakiehdotuksen kolmen kuukauden aikaraja perustason sosiaalipalveluissa (so-siaaliohjaus) ei ole tarkoituksenmukainen.

Lue lisää | 0 Kommenttia