Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluaineistot

AineistotTervetuloa seuraamaan Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen esivaiheen valmistelua. Valmistelu tehdään työryhmissä, joiden asialistat julkaistaan ennen kokousta kunkin valmisteluteeman omalla sivulla. Muistiot ja kokousten ydinviestit pyritään julkaisemaan muutaman päivän kuluessa kokouksesta.

Alta löydät uusimmat päivitykset.


Uusimmat kokousaineistot

19.9.2017Vammaisten palvelut -ryhmän kokous 7.9.2017

Muistiot
> Muistio


Kokouksen ydinviesti on, että vammaisten palvelujen valmisteluryhmän ensimmäinen kansalaisten keskustelutilaisuus järjestetään 12.10.2017 ja että maakuntaan pyritään luomaan asiakaslähtöiset palveluprosessit.

Lue lisää | 0 Kommenttia

19.9.2017Ympäristöterveydenhuollon kokous 13.9.2017

Muistiot
> Muistio

Maakuntavalmistelu jatkuu, ympäristöterveydenhuolto laatii ehdotuksen ympäristöterveydenhuollon organisointivaihtoehdoista maakunnassa, ICT-kyselyyn yhteinen vastaus ympäristöterveydenhuollolta, marraskuussa ympäristöterveydenhuollon henkilöstö pääsee kehittämään ympäristöterveydenhuollon yhteisiä prosesseja.

Lue lisää | 0 Kommenttia

18.9.2017Ikääntyneiden ryhmän kokous 17.8.2017

Muistiot
> Muistio

Viimeistelimme hyötytavoitteet, joilla päästään soteuudistuksen tavoitteisiin.

Lue lisää | 0 Kommenttia

15.9.2017Sote-tiimin kokous 14.9.2017

Muistiot
> Sote-tiimin kokousasiakirjat


Sote-tiimi käsitteli TKIO-valmistelyryhmän (tutkimus, kehitys, innovaatio, opetus) kokoonpanon ja edellytti ryhmän tavoitteellistavan toimintaansa siten, että se tukee kunnissa tehtävää kehittämistyötä. Sote-tiimille esiteltiin Uusimaa 2019 -projektisuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan maakunnan toiminnan käynnistämiseen vaadittavat toimenpiteet.

Sote-tiimi kuuli raportin Keski-Uudenmaan valinnanvapauspilottikokeilusta, joka tuottaa tietoa tulevan valinanvapausmallin suunnitelemiseksi maakunnassa.

Lue lisää | 0 Kommenttia

13.9.2017Kuntajohtajakokous 13.9.2017

Muistiot
> Kuntajohtajakokouksen kokousasiakirjat

Kuntajohtajat ja virkamiesjohtoryhmä kokoontuivat ensimmäistä kertaa yhdessä ja keskustelivat lyhyesti muun muassa tulevan valinnanvapausratkaisun vaikutuksista sote-palveluiden tuotantoon, palveluiden sisältöön ja kustannusvaikuttavuuteen. Esitetyissä puheenvuoroissa tuotiin esiin, että sote-valmistelussa tulisi kiinnittää erityistä huomiota palveluketjuihin, palvelukonsepteihin ja palveluiden saatavuuteen. Edelleen kiinnitettiin huomiota, että sote-palvelutehtäviä nyt hoitavien organisaatioiden on jatkettava niiden kehittämistä.

Uusimaa 2019 -hankkeen rekrytointien osalta evästystä annettiin erityisesti liikelaitoksen alueelliseen valmisteluun ja todettiin muun muassa, että nyt toteutettavilla rekrytoinneilla ei saa betonoida tiettyä aluejakoa, eikä saa asettaa eri alueita eriarvoiseen asemaan. Maakunta tekee näistä itse aikanaan päätökset.

Lue lisää | 0 Kommenttia