Uutiset


22.6.2017

VIDEO | Kunnat jatkossakin järjestöjen tärkeitä kumppaneita – maakunta uusi mahdollisuus

Muistilaput järjestötyöpajassaSote- ja maakuntauudistus antaa isoille ja pienille järjestöille uusia mahdollisuuksia samalla kun kuntien rooli keskeisenä kumppanina säilyy, kertoi sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Sarita Friman-Korpela uusmaalaisten järjestöjen edustajille 12.6. Alustusten tallenne on nyt katsottavissa.

Yksi Friman-Korpelan pääviesteistä oli, että uudistus vaikuttaa melko vähän järjestöjen toimintaan ja arkeen. Hänen mukaansa kunnat voivat jatkaa yhteistyötä järjestöjen kanssa kuten tähänkin asti. 

– Uudistuksen valmisteluaika kannattaa käyttää hyväksi niin, että järjestöt ovat aktiivisessa yhteydessä maakuntaan ja kuntiin, Friman-Korpela vinkkasi.  

Tätä neuvoa oli jo toteuttamassa lähes sata järjestöjen edustajaa Uusimaa 2019 -projektin järjestämässä työpajassa Messukeskuksessa. Iltapäivän aikana järjestöt kuulivat esityksiä valmistelun tilanteesta ja pääsivät antamaan oman panoksensa valmisteluun.

Kuntien roolin säilyessä uutena tasona mukaan tulee maakunta, joka toimii yhteistyössä järjestöjen ja kuntien kanssa. Maakuntataso avaa järjestöille myös mahdollisuuden laajentaa toimintaansa alueelliseksi. Yleiskatteellisen rahoituksen ansiosta maakunta voi myös päättää rahan kohdistamisesta ja ostaa palveluita palveluntuottajina toimivilta järjestöiltä. 

Toimijoiden kannattaa myös perehtyä STM:n hiljattain julkaisemiin järjestöjen asemaa kuvaaviin linjauksiin, jotka löytyvät alueuudistus.fi-sivustolta. Linjaukset ovat STM:n vastaus kevättalvella esitettyyn tarpeeseen selkeyttää järjestöjen roolia muutoksessa. 

– Linjaukset ovat järjestömyönteisiä ja järjestöjä on kuultu herkällä korvalla, Friman-Korpela kertoi. 

> Linjauksista ja järjestöjen roolista lisää alueuudistus.fi-sivustolla                                                                    

Järjestöt tuovat uudistukseen asiakasnäkökulmaa 

Työpajatyöskentelyn yhteenvetona todettiin, että järjestöillä on paljon sellaista tietoa ja taitoa, josta on hyötyä uudistuksen läpiviennissä sekä uuden maakunnan toiminnassa.  

Erityisesti kokemusasiantuntijuutta ja asiakasnäkökulmaa pidettiin järjestöjen tarjoamana valttikorttina. Ennaltaehkäisyn resursseihin on myös panostettava, sillä silloin säästöjä syntyy vähäisemmän palvelutarpeen kautta. Saavutettavuuden turvaaminen ja esimerkiksi opastus verkkopalveluiden käyttöön nousivat myös esiin järjestötoimijoiden puheenvuoroissa. 

– Kun kuuntelin esittämiänne tärkeitä näkökulmia, huomasin, että asiat ovat yhteisiä. Samoja huomioita on tullut myös asiantuntijoilta. Yhteistuotanto, jossa asiantuntija kuulee asiakasta, on osa asiakaslähtöisyyttä, sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö summasi iltapäivän lopuksi. 

Samalla pidettiin hyvänä, että järjestöille järjestetään myös syksyllä tilaisuuksia osallistua ja kertoa omia näkemyksiään uudistuksesta. Osallistumisen tapoina voivat olla jatkossa myös sähköiset kanavat, jotta mahdollisimman moni järjestö pääsee mukaan valmistelutyöhön. Kullakin järjestöllä on kokemusasiantuntijuutta ja erityisosaamista, jonka hyödyntäminen on välttämätöntä saada uudistuksen tueksi.


Lisätietoja:

Inka Kanerva, kehittämisjohtaja, viestintä ja osallisuus
040 541 8308


Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi