Uutiset


21.6.2017

Suunnattu haku ICT-tehtäviin alkanut

Työskentelyä
Sote- ja maakuntauudistuksen seuraavan vaiheen ydintoiminnan hankejohtajien avointen rekrytointien lisäksi haettavana on 101 maakunnan ICT-palveluiden käynnistämistä valmistelevaa projektitehtävää.

Haut on suunnattu niille organisaatioille, joista siirtyy toimintoja tai omaisuutta maakuntaan. Hakukelpoisia ovat kaikki näiden organisaatioiden työntekijät riippumatta siitä, tulevatko he siirtymään maakuntaan vai ei.

Toimistoassistentin tehtävää lukuunottamatta kaikki ovat osa-aikaisia ja arvioitu työpanos vaihtelee tehtävittäin ja rooleittain 20–80 prosenttia viikkotyöpanoksesta. Henkilöt eivät siirry Uudenmaan maakuntaliiton palvelukseen, vaan tehtävästä laaditaan niin sanottu resurssisopimus. Resurssisopimus tarkoittaa sitä, että Uudenmaan liitto maksaa kunnalle tai kuntayhtymälle työntekijän ICT-hankkeelle tekemien työtuntien tai työpäivien mukaisesti.

Toiveena on, että valitut henkilöt voisivat aloittaa viimeistään 1.9.2017. Resurssisopimukset ovat voimassa pisimmillään 31.12.2018 saakka.

Kuntajohtajien kokouksessa 21.6.2017 linjattiin, että rekrytoinnit tehdään yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Hakuilmoitukset on lähetetty sote- ja maakuntauudistuksessa osallisina oleville organisaatioille, jotta niillä on mahdollisuus julkaista ne sisäisen viestinnän kanavissaan ja/tai kohdentaa ne niille omille yksiköille/työntekijöille, joita tehtävät koskevat tai joiden osaaminen vastaa tehtäväprofiileja.

Tehtävät ovat haettavissa 2.8.2017 klo: 15.00 saakka Kuntarekry-palvelussa.

> Avoinna olevat ICT-tehtävät
> Lediga ICT-tjänster

Lisätietoja:

Helena Ylisipola
ICT-projektijohtaja
050 350 9968
helena.ylisipola@uudenmaanliitto.fi

Mikko Rotonen
ICT-projektijohtaja
0500 474 944
mikko.rotonen@uudenmaanliitto.fi
 
Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi