Uutiset


5.5.2017

Sote-uudistuksen väliraportit toivat esille alueellisia eroja

Lapsi. Kuva Anni Levonen

Sote-uudistuksen valmisteluryhmien puheenjohtajat esittelivät eilen kiteytykset  ryhmien väliraporteista ja tehdyistä nykytilakartoituksista. Sote-uudistuksen valmistelutyötä ohjaava ja koordinoiva tiimi kiitti kokouksessaan puheenjohtajia ja ryhmiä erinomaisesta valmistelutyöstä.

Kokouksessa kuultiin esitykset kuuden valmisteluryhmän tähän astisen työn tiivistelmistä. Monessa esityksessä tulivat esille laajan maakunnan suuret alueelliset erot palveluissa ja väestörakenteessa.

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Puheenjohtaja Leena Turpeinen esitteli moninaisen ja pirstaleiseksi tunnistetun palvelukokonaisuuden volyymia, nykytilan keskeisiä asioita sekä tavoitteita. Puheenjohtaja totesi, että päihde- ja mielenterveyspalveluissa on yhdyspinta leikkaavasti lähes kaikkiin palveluihin.

> Esitys
> Väliraportti

Työterveyspalvelut

Anne-Marie Hovi kävi läpi työterveyshuollon järjestämistä, tuotteita, asiakaskuntaa, verkostoja ja rahoitusta sekä kunnallisen järjestämisvastuun ja HUS-Työterveyden tämänhetkistä volyymia. Lisäksi Hovi kuvasi maakunnallisen työterveyshuollon tulevaisuutta ja kehittämismahdollisuuksia. Lähitulevaisuudessa sidosryhmistä tulee huomioida erityisesti asiakkaat ja henkilöstö.

> Väliraportti

Ikääntyneet

Puheenjohtaja Matti Lyytikäinen totesi aluksi, että Uudenmaan ikääntyneiden palveluiden järjestäminen ratkaisee sote-uudistuksen onnistumisen. Toiminnan volyymi on suuri, sillä 30 prosenttia sosiaali- ja terveyspalveluiden  kustannuksista syntyy paljon sosiaali- ja terveyspalveluista käyttävien ikääntyneiden palveluiden kustannuksista.

Ikääntyneen asiakkaan palveluverkosto on moninainen ja tavat organisoida "vanhuspalvelut" vaihtelevat suuresti. Käytännössä koordinaatio on ollut heikkoa. Vanhuspalveluiden palvelukuvausta ei vielä ole tehty. Palvelurakennetta ja asiakaskuntaa on tutkittu.

Jatkossa palvelukuvausta joudutaan syventämään ja palveluintegraatiota miettimään. Lisäksi jatkossa linjattaviksi asioiksi Lyytikäinen mainitsi nykytietojen tarkentamisen sekä rajapintojen ja vastuiden sekä järjestäjän tehtävän määrittelyn.

 

> Esitys
> Väliraportti

Lapset, nuoret ja perheet

Puheenjohtaja Eija Rintala kertoi, että ryhmä on liikkunut yleisellä tasolla kuvaten palvelujärjestelmää. Nykytilakuvauksen sekä palvelukokonaisuuden, sidosryhmien ja yhdyspintojen määrittelyn lisäksi ryhmässä on käynnistetty visio- ja strategiatyöskentely, tunnistettu haasteet ja kriittiset asiat uudistuksessa ja mistä täytyy kesällä ja syksyllä jatkaa. Valmistelussa on ollut mukana edustajia oppilaitoksista, seurakunnista ja kolmannelta sektorilta. Ryhmän väliraportti valmistuu juhannukseksi.

> Esitys

Suun terveydenhuolto

Puheenjohtaja Joona Iso-Lotila kertoi vuoden 2016 tiedoilla suun terveydenhuollon volyymeistä muiden muassa asiakkuuksien, henkilöstön ja kustannusten osalta. Seuraavaksi selvitellään nykytila-analyysin laajentamista ja palveluverkon markkinakartoitusta, toimintojen ja tapojen harmonisointia ja muutoksen johtamista sekä visio, strategia ja toiminnan suunnittelu (LTS). Tarkoitus on jatkaa kokoontumisia. Jatkotyössä tarvitaan resursseja liiketalouden, lakiosaamisen, palvelumuotoilun, ict-asioiden haltuunottoon.


> Esitys
> Väliraportti

Vammaisten palvelut

Puheenjohtaja Mikaela Westergård totesi vammaisten palveluiden järjestämisen olevan haasteellista. Ryhmässä vammaispalveluiden kokonaisuudesta ollut myös erilaisia käsityksiä. Toimintaa on tähän asti säädellyt kaksi lakia – kehitysvamma- ja vammaispalvelulaki – ovat yhdistymässä. Vammaispalveluissa on yhdyspinta lähes kaikkiin yhteiskunnan palveluihin. Paljon yhdyspintoja on kuntiin jääviin palveluihin.

 

Nykyinen palvelurakenne on raskas. Vammaispalveluissa kuljetuspalveluita on määrällisesti eniten, mutta kustannuksissa ympärivuorokautinen asuminen sekä työ- ja päivätoiminta selkeästi suurimmat. Suurimmat toimijat ovat Helsingin kaupunki ja Eteva kuntayhtymä. Tavoitteet vammaispalveluille asetettu ja työ etenee alatyöryhmien avulla. Jatkossa palvelurakenteiden keventäminen on välttämätöntä.

 

Keskustelussa todettiin muiden muassa,  että ryhmässä on menty osin jo loppupäätelmiin ja mietitty tuotantoa. Järjestämisen ohjausta olisi tärkeää miettiä.

> Esitys
> Väliraportti

Lisäksi hiljattain perustettujen sote-keskuksen, aikuissosiaalityön sekä tutkimuksen, kehityksen ja opetuksen valmisteluryhmien työ on käynnistynyt. Näiltä ryhmiltä raportointia odotetaan juhannukseen mennessä.

Tutkimus, kehittäminen ja opetus

Puheenjohtaja Pirjo Marjamäki kertoi esiselvitystyön alkamisesta. Tässä vaiheessa on sovittu kolme isoa kuulemistilaisuutta: 15.5., 17.5. ja 31.5., joilla kullakin on oma kohderyhmänsä. Kuulemistilaisuuksissa nostetaan esiin aihepiirin kysymykset 1.7.2017 nimettävän varsinaisen valmistelutyöryhmän työskentelyn pohjaksi. Esivalmistelun aikana pitää yrittää jäsentää kokonaisuutta, jotta tiedetään millainen työryhmä jatkotyötä varten tarvitaan. Tutkimuksen, kehittämisen ja opetuksen osalta Uudenmaan työ ulottuu koko Etelä-Suomen yhteistyöalueelle. Päijät-Häme on valmistelutyössä jo mukana.

Sote-keskus

Puheenjohtaja Sanna Svahn kertoi, että valmisteluryhmä on koottu ja järjestäytyminen on alkanut, kokoontumisista on jo sovittu.

Aikuisten sosiaalipalvelut -ryhmän puheenjohtaja Erja Pentti oli estynyt osallistumaan kokoukseen.

Jatkotyössä valmisteluryhmien työn tavoitteena on luoda asiakaslähtöinen palvelurakenne uuteen maakuntaan.

> Sote-tiimin kokousmuistio 4.5.2017

Lisätietoja:

Timo Aronkytö
muutosjohtaja, sote-uudistus
040 631 5011
timo.aronkyto@uudenmaanliitto.fi

Tarja Hartikainen

Sote-tiimin sihteeri
+358 40 734 6024
tarja.hartikainen@uudenmaanliitto.fi
Lisätty valmisteluryhmien väliraportit 17.5. kello 14.50 ja täydennetty juttua nostoilla sote-tiimin muistiosta 19.5. kello 9.55.

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi