Väliaikaishallinto valmistelee tulevan maakunnan toimintaa

valmistelu

Esivalmistelun jälkeen uudistus etenee väliaikaisen toimielimen johdolla, jonka on hallituksen alkuperäisten suunnitelmien mukaan määrä aloittaa työnsä 1.7.2017. Väliaikaishallinnon tehtävänä on uuden maakunnan toiminnan ja hallinnon valmistelu siihen saakka kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja sen asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa.

Väliaikaishallinto valmistelee muun muassa selvitykset siirtyvästä henkilöstöstä, omaisuudesta, sopimuksista, ICT-järjestelmistä ja hallinnosta sekä päättää vuoden 2018 talousarviosta ja ensimmäisten maakuntavaalien järjestämisestä.

Uuden maakunnan toimintaan mukaan tulevat organisaatiot sopivat väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Hallituksen voimaanpanolakiesityksen mukaan ”jäsenet toimielimeen on valittava viranhaltijoista, joilla on hyvä asiantuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta”.

Uudellamaalla uudistuksessa mukana olevat organisaatiot ovat Uudenmaan liitto, kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiiri, erityishuoltopiiri, pelastuslaitos, ELY-keskus, työ- ja elinkeinotoimisto sekä aluehallintovirasto.

Väliaikaishallinto jatkaa työtään kevääseen 2018 asti.