Esivalmistelussa luodaan edellytykset uudistukselle

valmistelu

Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheessa luodaan edellytykset uuden maakunnan toiminnan käynnistämiselle ja organisoitumiselle. Esivalmistelu on parhaillaan käynnissä ja jatkuu 30.6.2017 asti, jonka jälkeen käynnistyy väliaikaishallinto.

Esivalmisteluvaiheessa sovitaan valmistelun yhteistyöstä sekä työn muutosvisiosta, selvitetään tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämistä uudelle maakunnalle sekä pohjustetaan väliaikaishallinnon työtä. Nykytilan kuvausten pohjalta hahmotellaan järjestämisvastuut ja työnjaot sekä luonnostellaan maakuntakonsernin hallintamalli.

Uudenmaan esivalmistelun muutosvisio kuuluu: "Luomme rohkeasti maailman turvallisimman palvelumaakunnan."

Uudellamaalla valmistelu- ja selvitystyötä tehdään sote-tiimissä ja maakuntatiimissä sekä niiden alaisissa valmisteluryhmissä. Ryhmien työn etenemistä voi seurata tutustumalla kokousaineistoihin verkossa. Jokaisesta kokouksesta julkaistaan helppolukuiset kiteytykset.

Esivalmistelun kriittinen tekijä on muutoksen hallinta siten, että asukkaille pystytään turvamaan palvelujen jatkuvuus.

> Päivittyvä projektisuunnitelma

> Esivalmistelun kokousaineistot


Esivalmistelun muutosjohtajat ja ohjaus

Uudistuksen esivalmistelua johtavat maakuntauudistuksen muutosjohtaja Markus Sovala ja sote-muutosjohtaja Timo Aronkytö. He aloittivat tehtävissään joulukuun alussa 2016.

Markus Sovalaja Timo Aronkytö. Kuva Anni Levonen

Esivalmistelun ohjaukseen osallistuvat laaja neuvottelukunta, poliittinen ohjausryhmä, virkamiesjohtoryhmä, kuntajohtajakokous sekä henkilöstöfoorumi.


  Esivalmistelun organisaatio

  Esivalmistelun-organisaatio
  Kuvaa klikkaamalla avautuu suurempi versio.  Esivalmistelun rakenne

  Valmistelun-rakenne

  Kuvaa klikkaamalla avautuu suurempi versio.