Toimialariippumattomien järjestelmien ICT-projektipäällikkötehtävät

Uudenmaan liitto julistaa haettavaksi yhdeksän sote- ja maakuntauudistuksen ICT-projektipäällikön tehtävää toimialariippumattoman (TORI) järjestelmäkokonaisuuden eri osa-alueiden suunnitteluun ja toimintojen käynnistämiseen alkaen 1.12.2017 tai sopimuksen mukaan. Työsuhteet ovat määräaikaisia 31.12.2018 asti. Kyseessä on projektiluontoinen työ. Työsuhteiden kestoa voidaan myöhemmin ehdottaa pidennettäväksi riippuen uudistuksen ja projektin toteutuksen aikatauluista.

Uudenmaan maakunnan valmisteluorganisaatio on aktiivinen toimija, joka kehittää ja ottaa käyttöön tarvittavia palveluita maakunnan toiminnan käynnistämiseksi. Projektipäälliköt tulevat tekemään tiivistä yhteistyötä Uudenmaan kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien kanssa sekä ulkoisten ICT-toimittajien kanssa.

Tehtävä on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen. Suunniteltavana on maan suurimman maakunnan (noin 56 000 työntekijää, tällä hetkellä noin 1300 tietojärjestelmää ja kymmeniä eri palvelukokonaisuuksia) ICT-palvelujen toteutuksen raamit niin, että maakunta voi käynnistyä ja että muutaman vuoden sisällä voidaan edetä kohti uudistetun toimintamallin mukaisen tavoitetilan hyvin toimivaa tietohallintotoimintoa.

Tehtävät sijoittuvat aluksi Uudenmaan liittoon, osaksi Uusimaa 2019 -hanketta sen muutosjohdon alaisuuteen, ja ne siirretään Uudenmaan maakuntaan, kun maakunta perustetaan. Projektipäälliköt työskentelevät ICT-palveluja suunnittelevassa tiimissä. Apuna toimii useita projektijohtajia, projektipäälliköitä ja tukihenkilökuntaa.

Kaikkien projektipäälliköiden tehtäviin kuuluvat muun muassa:

 • sujuva toimiminen asiakas- ja toimittajaympäristössä
 • huolehtiminen vastuulla olevien projektien etenemisestä, läpiviemisestä ja seurannasta
 • huolehtiminen vastuulla olevien projektin ohjauksesta, kokonaisaikataulusta, tiedottamisesta ja raportoinnista
 • kokonaisvastuu projektinaikaisen tuotantokäyttöä tukevan dokumentoinnin toteutuksesta
 • projektin transition valmistelu jatkuvaan palveluun ITIL-prosessin mukaisesti
 • mahdolliset muut osoitetut projektitehtävät 

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää: 

 • ymmärrystä tunnistaa asiakkaiden tarpeet ja jalostaa yhdessä toteutustiimin kanssa ne toimiviksi digitaalisiksi ratkaisuiksi 
 • kokemusta liiketoimintaprosessien analysoinnista ja määrittelystä
 • kokemusta tietojärjestelmistä ja niiden kehittämisestä
 • kokemusta muutosten läpiviennistä, toimittajahallinnasta ja sopimusneuvotteluista
 • oma-aloitteista, aktiivista ja käytännönläheistä otetta sekä asiakaslähtöistä palveluasennetta
 • esiintymistaitoa ja paineensietokykyä
 • yleisiä menetelmätaitoja (dokumentointi, laatu-, projekti- ja prosessityöskentely)
 • kokemusta monitoimittajaympäristöstä
 • kokemusta asioiden valmistelusta eri toimielimille ja asiakasryhmille
 • soveltuvaa koulutusta

Lisäksi arvostamme: 

 • aikaisempaa kokemusta vastaavantyyppisistä tehtävistä
 • julkishallinnon ja/tai sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan tuntemista
 • kyvykkyyttä valmistella laadukkaita suunnitelmia päätöksenteon pohjaksi
 • projektimenetelmien tuntemusta sekä priorisointikykyä
 • hyvää käytännön ict-englannin kielen taitoa 
 • kokemus prosessin parannusmenetelmistä (Lean, Six Sigma)
 • julkisten hankintojen tuntemusta 
 • IT-palvelunhallinnan osaaminen (ITIL tai vastaava)
 • projektihallinnan sertifikaatit (IPMA tai vastaava)
 • soveltuvaa koulutusta

Ilmoituksessa kuvatut tehtäväluettelot eivät ole tyhjentäviä, ja niitä tarkennetaan yhdessä tehtäviin valittujen kanssa.

Tehtävät voidaan sopia toteutettavaksi joko kokoaikaisella tai osa-aikaisella työpanoksella. Tehtävät voidaan myös toteuttaa joko työsopimuksella tai ns. resurssisopimuksella. Tehtävissä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Mikäli maakuntalakipaketti ei tule voimaan, neuvotellaan työsuhteiden jatkosta erikseen.

Hakemus

Vapaamuotoiset hakemukset (+ CV) suosittelijoineen on tallennettava viimeistään 29.10.2017 klo 15 KuntaRekry-järjestelmään. Hakemuksia ei palauteta.

> www.kuntarekry.fi

Tehtäviin valituille ilmoitetaan valinnasta sähköpostilla.


Haettavana ovat seuraavat toimialariippumattomien järjestelmien projektipäällikkötehtävät:

Taloushallinto

1 Taloushallinnon konsernilaskennan ja -suunnittelun ICT-projektipäällikkö

 • Vastuualueena konsernilaskennan ja -suunnittelun järjestelmät
 • Tehtävä edellyttää aikaisempaa Hyperion HFM-, Planning- ja FDM-tuotteiden osaamista
 • Arvostamme kokemusta Hyperion-tuotteiden pääkäyttäjätehtävistä
 • Tehtävässä pääset määrittelemään, dokumentoimaan ja rakentamaan uuden maakunnan konsernilaskennan ja -suunnittelun järjestelmäkokonaisuutta ml. rajapinnat lähdejärjestelmiin
 • Tehtävä käsittää tiivistä yhteistyötä muiden talouden osa-alueiden sekä tulevaan maakuntaan liittyvien osapuolten ja ohjelmistotoimittajien kanssa
 • Valittava henkilö osallistuu tarvittaessa myös muiden talouden osa-alueen erikseen sovittaviin määrittely- ja esiselvitysprojekteihin

> Hae paikkaa (Kuntarekry)

1 Maksuliikenteen ja rahoituksen ICT-projektipäällikkö

 • Vastuualueena maksuliikenteeseen, sijoittamiseen, kassasuunnitteluun sekä otto- ja antolainaukseen liittyvät järjestelmät
 • Tehtävä edellyttää aikaisempaa kokemusta maksuliikenteen ja rahoituksen osa-alueilta
 • Tehtävä sisältää Uudenmaan maakuntatasoisten maksuliikennetapahtumavirtojen ja -liittymien esiselvitystyötä (mm. asiakasmaksut sosiaali- ja terveyshuolto, yritykset/yksityishenkilöt, valuuttamaksut, viiteaineistot jne.) sekä maksuliikenteen ja rahoituksen kokonaisprosessin määrittelyä ja dokumentointia kirjanpitokirjauksiin asti.
 • Kokemus maksuliikenteen ja rahoituksen tietojärjestelmien pääkäyttäjätehtävistä ja kehittämisestä katsotaan eduksi
 • Tehtävä edellyttää vahvoja vuorovaikutustaitoja. Tehtävä käsittää tiivistä yhteistyötä muiden talouden osa-alueiden sekä tulevaan maakuntaan liittyvien osapuolten ja ohjelmistotoimittajien kanssa
 • Valittava henkilö osallistuu tarvittaessa myös muiden talouden osa-alueen erikseen sovittaviin määrittely- ja esiselvitysprojekteihin

> Hae paikkaa (Kuntarekry)

Henkilöstöhallinto

1 Henkilöstöhallinnon ICT-projektipäällikkö

 • Vastuualueena määrittely ja dokumentointi sekä projektinhallinta yhdessä sisällöistä vastaavan projektipäällikön kanssa
 • Tehtävä edellyttää hyvää menetelmä osaamista sekä HR kokonaisprosessien hallintaa
 • Valittava henkilö osallistuu tarvittaessa myös muiden HR osa-alueen erikseen sovittaviin määrittely- ja esiselvitysprojekteihin

> Hae paikkaa (Kuntarekry)

Yleishallinto

1 Asiakirjahallinnon ICT-projektipäällikkö

 • Vastuualueena asiakirja- ja päätöstenhallinnanjärjestelmät
 • Edellyttää määrittely- ja dokumentointiosaamista
 • Julkisen hallinnon asiakirjahallinnon tuntemus katsotaan eduksi
 • Valittava henkilö osallistuu tarvittaessa myös muiden asiakirjahallinnon osa-alueen erikseen sovittaviin määrittely- ja esiselvitysprojekteihin
> Hae paikkaa (Kuntarekry)
 

1 Konsernihallinnon asiakkuuden hallinnan (CRM) käyttöönoton ICT-projektipäällikkö

 • Vastuualueena Hallinnon asiakkuuden hallinnan (CRM) toimintojen määrittely ja käyttöönotto
 • Edellyttää aikaisempaa CRM osaamista (Microsoft) sekä kykyä ymmärtää vallitsevaa tarvetta
 • Valittava henkilö osallistuu tarvittaessa myös muihin osa-alueen erikseen sovittaviin määrittely- ja esiselvitysprojekteihin

> Hae paikkaa (Kuntarekry)

Tietohuolto ja raportointi

1 Tietohuollon ja raportoinnin ICT-projektipäällikkö

 • Vastuualueena palvelujen kustannuslaskenta ja sen kehittäminen
 • Vahvaa laskentatoimen osaamista
 • Aikaisempaa kokemusta kustannuslaskennasta ja alueeseen liittyvistä tietojärjestelmistä

> Hae paikkaa (Kuntarekry)

1 Tietohuollon ja raportoinnin ICT-projektipäällikkö

 • Vastuualueena palvelujen tuotteistus ja hinnoittelu
 • Edellyttää hyvää prosessiosaamista
 • Arvostamme kokemusta kustannuslaskennasta

> Hae paikkaa (Kuntarekry)

1 Tietohuollon ja raportoinnin ICT-projektipäällikkö

 • Vastuualueena palvelujen suunnittelu
 • Edellyttää hyvää prosessiosaamista
 • Arvostamme palvelumuotoiluosaamista

> Hae paikkaa (Kuntarekry)

1 Tietohuollon ja raportoinnin  ICT-projektipäällikkö

 • Vastuualueena tietoarkkitehtuuri
 • Edellytetään kokemusta laajojen tietojärjestelmäympäristöjen tietovirtojen kuvaamisesta
 • Kykyä hahmottaa tietojen välisiä suhteita
 • Vahvaa osaamista tietomallintamisesta
 • Kokemusta tietointegraatiosta ja näihin liittyvistä integraatioratkaisuista

> Hae paikkaa (Kuntarekry)