Aikataulun tavoitteena on uuden maakunnan toiminnan alkaminen 1.1.2019

Aikataulu

Hallitus päivitti joulukuussa 2016 lausuntokierroksen pohjalta lakiluonnokset sote- ja maakuntauudistuksesta. Samalla se antoi lakiluonnoksen siitä, miten asiakas voi valita palveluja valinnanvapauden piirissä olevista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle maaliskuussa 2017. Esitys sisältää uudistusten tärkeimmät lait, jotka ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki. Valinnanvapautta koskevasta lakiesityksestä on pyydetty lausunnot alkuvuodesta ja se annetaan eduskunnalle myöhemmin keväällä.

Parhaillaan on menossa uudistuksen esivalmisteluvaihe, jota tehdään maakunnissa kesäkuun 2017 loppuun asti. Esivalmistelussa luodaan edellytyksiä tehtävien, henkilöstön ja omaisuuden siirtämiselle. Uudellamaalla esivalmistelu käynnistyi joulukuun alussa 2016.

Sote-järjestämislaki, maakuntalaki ja voimaanpanolaki tulevat voimaan 1.7.2017. Silloin aloittaa väliaikaishallinto, joka valmistelee tulevan maakunnan toimintaa.

Ensimmäiset maakuntavaltuuston vaalit pidetään tammikuussa 2018 presidentinvaalin ensimmäisen kierroksen yhteydessä. Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2018.

Uudet maakunnat aloittavat toimintansa 1.1.2019. Lakiluonnosten mukaan maakunat tulevat olemaan julkisoikeudellisia yhteisöjä, joilla on alueellaan itsehallinto. Maakuntien hoidettavaksi tulee 25 tehtäväalaa.


Valmistelun eteneminen Uudellamaalla

Aikataulu