Neuvottelukunta

Esivalmistelun neuvottelukunta on neuvoa antava elin ja uudistukseen osallistuvien tahojen kuulemisfoorumi. Sen tehtävänä on myös auttaa tiedon välittämisessä koko uudistuskenttään.

Kokouksiin kutsutaan edustajia laajasti uudistukseen osallistuvista organisaatioista. Neuvottelukunta kokoontuu esivalmistelun aikana kaksi–kolme kertaa.

Outi Mäkelä, kuva Milla AaltoPuheenjohtaja

Outi Mäkelä,
kansanedustaja, Uudenmaan maakuntahallituksen puheenjohtaja, kok, Nurmijärvi


Kokouksiin kutsutaan seuraavien tahojen edustajia:
 • Uudenmaan ELY-keskus
 • Uudenmaan TE-toimisto
 • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
 • Uudenmaan kunnanvaltuustojen puheenjohtajat
 • Uudenmaan kunnanhallitusten puheenjohtajat
 • Uudenmaan kunnanjohtajat
 • Kuntajohtajakokouksen valmistelusihteeristö
 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS
 • Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiri ETEVA
 • Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymä
 • Ympäristöterveydenhuolto
 • Palo- ja pelastustoimi, HIKLU-alue (Helsinki sekä itäinen, keskinen ja läntinen Uusimaa)
 • Valtion ja kuntien pääsopijajärjestöt
 • Uudenmaan yrittäjäjärjestöt
 • Uudenmaan kauppakamarit
 • Maakuntauudistuksen esivalmistelun ohjausryhmä
 • Maakuntauudistuksen esivalmistelun virkamiesjohtoryhmä
 • Maakuntauudistuksen esivalmistelun sote-tiimi