ICT-ryhmä

Esivalmistelun ICT-ryhmä perustettiin 13.2.2017 ja sen toimikausi kestää maaliskuun alusta kesäkuun loppuun. Ryhmä tekee nykytilakartoituksen ICT-järjestelmistä, luo tiekartan ja aikataulun vuodenvaihteessa 2018-2019 tarvittaville maakunnan ICT-ratkaisuille sekä ehdotuksen ICT-järjestelmien integraatiosta ja tavoitetilasta. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 20.3.

Ryhmän muodostavat:

 • puheenjohtaja Pertti Mäkelä, tietohallintojohtaja, HUS
 • sihteereinä Helena Ylisipola ja Mikko Rotonen, Uusimaa 2019
 • Petri Otranen, Helsinki
 • Maarit Waskilampi-Kuikka, Espoo
 • Antti Ylä-Jarkko, Vantaa
 • Pentti Laari, KUUMA
 • Marko Perttilä, itäinen Uusimaa
 • Pasi Perämäki, läntinen Uusimaa
 • Saku Salonen, Eteva
 • Tomi Hytönen, valtiovarainministeriön pysyvä asiantuntijajäsen
 • Heikki Heikkilä, ICT-palvelukeskuksen selvityshenkilö ja pysyvä asiantuntijajäsen

Muutosjohtaja Markus Sovalalla ja sote-muutosjohtaja Timo Aronkydöllä on ryhmässä läsnäolo- ja puheoikeus. Lisäksi mukaan kokouksiin voidaan tarvittaessa kutsua asiantuntijoita tai sidosryhmien edustajia.