Målet är att det nya landskapet inleder sin verksamhet 1.1.2019

Aikataulu

Regeringen uppdaterade i december 2016 utkasten till regeringspropositioner om vård- och landskapsreformen. Samtidigt offentliggjorde regeringen ett lagutkast om hur klienten kan välja tjänster bland de social- och hälsotjänster som omfattas av valfriheten.

Avsikten är att regeringens förslag överlämnas till riksdagen i februari 2017. Förslaget inbegriper reformens viktigaste lagar, som är landskapslagen, lagen om ordande av social- och hälsovården, lagen om införande och lagen om landskapens finansiering. Utlåtanden om förslaget till lag om valfrihet begärs i början av året och överlämnas till riksdagen senare på våren.

För närvarande pågår reformens förberedelsefas. Förberedelserna pågår i landskapen fram till slutet av juni 2017. Under förberedelsefasen skapar man förutsättningar för att överföra uppgifter, personal och egendom till det nya landskapet. I Nyland körde beredningen i gång i december 2016.

Lagen om ordnande av social- och hälsovården, landskapslagen och lagen om införande träder i kraft 1.7.2017. Då inrättas en temporär förvaltning som förbereder det nya landskapets verksamhet.

Det första landskapsvalet hålls i januari 2018 i samband med presidentvalets första omgång. Landskapsfullmäktiges verksamhetsperiod börjar 1.3.2018.
De nya landskapen inleder sin verksamhet 1.1.2019. Enligt lagutkasten är landskapen offentligrättsliga samfund som är självstyrande på sitt område. Landskapet kommer att svara för 25 uppgiftsområden.


Så här framskrider förberedelserna i Nyland

Tidtabell