Lediga jobb vid Nyland 2019

Kannella, kuva Tuula Palaste
Vi informerar om lediga jobb på den här sidan.


Uppgifterna som projektledare för social- och hälsovårdens serviceproduktion (avancerad nivå) och direktör för ägarstyrning inom projektet Nyland 2019 ledigförklaras på nytt

Nylands förbund ledigförklarar på nytt följande uppgifter som kunde sökas under sommaren 2017: uppgiften som projektledare för social- och hälsovårdens serviceproduktion (avancerad nivå) och uppgiften som direktör för ägarstyrning från och med 1.12.2017 eller enligt överenskommelse. Anställningsförhållandena är tidsbundna fram till 31.12.2018. Det är frågan om projektartat arbete. Anställningarna kan vid behov förlängas i ett senare skede, beroende på tidtabellen för genomförandet av projektet samt vård- och landskapsreformen.

Anställningarna placeras vid Nylands förbund, som en del av projektet Nyland 2019 och de lyder under förändringsledarna. Då Nylands landskap grundas överförs uppgifterna till landskapet. Administrativ chef är inledningsvis landskapsdirektören. Personerna som väljs till uppgifterna kommer att samla sina egna team.

Uppgiftsbeskrivningarna som anges i annonsen är inte uttömmande och dessa tillsammans med personerna som väljs till uppgifterna.

Utgångspunkten är att alla anställningar är på heltid. Enligt överenskommelse kan de förverkligas på deltid.

Kunskap/behörighet som förutsätts i alla uppgifter

  • Lämplig högre högskoleexamen
  • Utmärkta interaktions- och samarbetsfärdigheter och utmärkt förmåga att bilda nätverk
  • Utmärkt planerings- och verkställighetsförmåga
  • Dokumenterad erfarenhet av förändringsledarskap
  • God stresstålighet
  • Goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska, nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska

Uppgifterna har en prövotid på fyra månader. Om lagstiftningen som gäller det nya landskapet inte träder i kraft förhandlar man separat om en förlängning av arbetsförhållandena.

En fritt formulerad ansökan (+CV) med löneanspråk och referenser ska skickas med e-post senast 22.10.2017 klockan 21 kirjaamo@uudenmaanliitto.fi. Ange tydligt i ansökan vilken uppgift du söker. Ansökningarna är offentliga.

Tidigare ansökningar beaktas.


6.10.2017Direktör för ägarstyrning

Fungerande vårdcentraler är avgörande för vårdreformens framgång! Projektet Nyland 2019 söker en karismatisk och driftig projektledare med ansvar för konkurrenskraften av vårdcentralernas valfria serviceproduktion och verkställandet av uppgifterna som berör ägarstyrningen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


6.10.2017Projektledare för social- och hälsovårdens serviceproduktion (avancerad nivå)

Den största sammanslagningen av social- och hälsovårdstjänsterna i Finlands förvaltningshistoria resulterar i ett stort och mäktigt affärsverk för social- och hälsovården! Projektet Nyland 2019 söker en person som kan förverkliga uppgifterna som berör inrättandet av landskapets affärsverk för social- och hälsovården.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi