I inledningsskedet etableras landskapets förvaltning

Kaynnistymisvaihe

Det första landskapsvalet förrättas i januari 2018 i samband med presidentvalets första omgång. Landskapsfullmäktiges verksamhetsperiod börjar 1.3.2018.

I inledningsskedet inrättas en av landskapsfullmäktige vald landskapsstyrelse och andra nödvändiga organ. Då väljs också en landskapsdirektör och koncernens övriga tjänstemannaledning. Samtidigt utförs behövliga personalöverföringar och rekryteringar.

I arbetet med att inleda landskapets verksamhet ingår också att göra upp olika stadgar och strategier samt en budget.

Det egentliga organiseringsansvaret överförs till de nya landskapen i början av 2019, då landskapen inleder sin egentliga verksamhet. Då genomförs också ägarbyten och överföringen av avtal. Nylands landskap kommer att vara Finlands största tjänsteleverantör.