Förberedelserna skapar förutsättningar för förändringen

valmistelu


I social- och hälsovårds- och landskapsreformens förberedelsefas skapar man förutsättningar för att inleda och organisera det nya landskapets verksamhet. Förberedelserna pågår för närvarande och avslutas 30.6.2017, varefter en temporär förvaltning tar vid.

I förberedelsefasen kommer beredningsorganen överens om samarbetet och visionerna för arbetet, man utreder överföringen av personal och egendom till det nya landskapet samt skapar grunden för den temporära förvaltningens arbete. Med hjälp av olika analyser av nuläget får man en uppfattning om organiseringsansvaret och arbetsfördelningen samt drar upp riktlinjerna för landskapskoncernens förvaltningsmodell.

Förberedelsefasens vision för förändringen i Nyland lyder som följer: ”Vi bygger upp världens tryggaste servicelandskap”.

I Nyland är det social- och hälsovårdsgruppen, landskapsgruppen och ett flertal arbetsgrupper i anslutning till dem som genomför arbetet med förberedelser och utredningar. Du kan följa med gruppernas arbete genom att bekanta dig med möteshandlingarna som finns på denna webbplats. Efter varje möte publicerar vi också lättlästa sammandrag av den väsentligaste informationen.

En kritisk nämnare i samband med förberedelserna är att förändringen hanteras så att man kan garantera en kontinuerlig tillgång till service för invånarna.


> Projektplan för förberedelserna i Nyland, uppdaterad 30.1.2017. Planen uppdateras i takt med att arbetet fortskrider.

> Förberedelsefasens beredningsmaterial


Förberedelsefasens förändringsledare och styrning

Reformarbetet leds av landskapsreformens förändringsledare Markus Sovala och social- och hälsovårdsreformens förändringsledare Timo Aronkytö. De inledde sitt arbete i början av december 2016.

Markus Sovalaja Timo Aronkytö. Kuva Anni Levonen

I styrningen av förberedelserna deltar en övergripande delegation, en politisk styrgrupp, en tjänstemannaledningsgrupp, kommundirektörsmötet och ett personalforum.


  Förberedelsefasens organisation

  Beredningsorganisationen-i-Nyland
  Genom att klicka på bilden får du fram en större version.  Förberedelsernas struktur

  Förberedelsernas struktur
  Genom att klicka på bilden får du fram en större version.