22.6.2017VIDEO | Kommunerna viktiga samarbetspartner för organisationerna också i fortsättningen – Landskapet en ny möjlighet

Muistilaput järjestötyöpajassaVård- och landskapsreformen medför nya möjligheter för både stora och små organisationer, samtidigt som kommunerna behåller sin roll som en viktig samarbetspartner, berättade Social- och hälsovårdsministeriets specialsakkunnig Sarita Friman-Korpela för de nyländska organisationernas representanter måndagen den 12 juni. Se också på videon (på finska).

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.6.2017Nyland 2019 anställer projektledare

yhteistyöProjektet Nyland 2019 har kört igång rekryteringarna av nya projektledare. Måndagen den 19 juni gav landskapsstyrelsen direktiv om att inleda landskapsreformens följande fas, det vill säga beredningen av den temporära förvaltningens uppgifter.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.6.2017Landskapet tar ett stort kliv framåt – beredningen av den temporära förvaltningen inleds

mittanauha ja lankaa
Landskapsstyrelsen gav måndagen den 19 juni landskapsdirektören och projektet Nyland 2019 direktiv om att inleda landskapsreformens följande fas, det vill säga beredningen av den temporära förvaltningens uppgifter.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.6.2017Personalforumet fortsätter samlas på beslut av landskapsdirektören

valmisteluLandskapsdirektör Ossi Savolainen har gett direktiv om att personalforumet bestående av de huvudsakliga avtalsparternas representanter ska fortsätta sammanträda regelbundet i anslutning till förberedelserna inför vård- och landskapsreformen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.6.2017Personalens representanter efterlyser satsningar på informationshantering och uppgiftshelheter

Valinnat. Kuva Tuula PalastePersonalens representanter fick tisdagen den 30 maj vid personalforumets möte föra fram sina synpunkter på mellanrapporterna som förberedelsefasens arbetsgrupper har gjort. Forumet ansåg att det är viktigt att i reformförberedelserna fästa särskild uppmärksamhet vid informationshanteringen och att man skapar förnuftiga uppgiftshelheter och överenskommelser gällande uppgifter som överskrider landskapsgränserna.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.5.2017Intressentmöte för forskare

Tutkijatilaisuuden kuva

Vi bjuder in alla representanter för forskning som hänför sig till servicesystemet, tjänsternas verkningsfullhet och yrkespraxis för att diskutera förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformen i Nyland. Vid tillställningen har deltagarna möjlighet att föra fram sina synpunkter på vilka som är de bästa sätten att skapa en forskningsgrund för 2020-talets social- och hälsovård samt främja samarbetet mellan landskapet och forskningssektorn.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.5.2017I Nyland hålls projekthelheten samman och förverkligas – tack för stödet som möjliggör detta

Texten är ett blogginlägg skrivet av Markus Sovala och Timo Aronkytö.

Meri. Kuva Tuula Palaste
Nylands landskap och social- och hälsovårdstjänsterna som överförs år 2019 har nu planerats i fem månaders tid. Under processens gång har vi fått ta till hårda ord med ministerierna gällande lagstiftningens detaljer och resurserna, hålla intresseorganisationerna lugna och överlag skingra oron. Tiotals seminarier, hundratals möten, tusentals uppdateringar i sociala medier och tiotusentals e-postmeddelanden.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.5.2017Intressentmöte för organisationer den 12 juni

Työpaja, kuva Tuula Palaste
Vi bjuder in er för att fortsätta dialogen om vård- och landskapsreformens förberedelser i Nyland. Vid tillställningen har organisationerna möjlighet att föra fram sina synpunkter på vilka som är de bästa sätten att producera kundinriktade tjänster för 2020-talet och skapa ett starkt samarbete mellan landskapet och tredje sektorn.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.5.2017Ställningstagande: Vård- och landskapsreformen behöver finansiering omedelbart

Pelastustoimi. Kuva Tuula PalasteLandskapsdirektörerna för Birkaland, Egentliga Finland och Nylands samlades tillsammans med vård- och landskapsreformen i Helsingfors den 4 maj. Aktörerna som bereder landskapsreformen förutsätter enhälligt att staten fattar snabba beslut om finansieringen för att förberedelserna inte ska avbrytas i juni.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.5.2017Ungdomsfullmäktige kom med råd på hur förberedelserna ska engagera

NuvaRepresentanter för Nylands ungdomsfullmäktige samlades måndagen den 8 maj för att tillsammans med aktörerna inom projektet Nyland 2019 reflektera över vård- och landskapsreformen, informationsutbytet, påverkan och deltagande.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat