8.8.2017Fler än 100 sökte jobb som projektledare – ICT-uppgifter intresserade också

idea
Uppgifterna som projektledare för vård- och landskapsreformen i Nyland söktes av 116 personer. Sammanlagt 186 ansökningar lämnades in.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


29.6.2017Mångröstad undersökning behövs som stöd för komplicerad social- och hälsovårdsreform

Kuva tutkijatilaisuudesta

Om man vill skapa social- och hälsovårdstjänster med en genuin möjlighet till påverkan förutsätts att problemen studeras från olika synvinklar, påminde forskarna om under intressentmötet som vi ordnade för dem.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.6.2017ICT-uppgifter kan sökas i riktad ansökningsprocess

Työskentelyä
Utöver de lediga uppgifterna inom vård- och landskapsreformens följande fas ledigförklaras också 101 projektuppgifter som bereder det nya landskapets ICT-tjänster.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


22.6.2017VIDEO | Kommunerna viktiga samarbetspartner för organisationerna också i fortsättningen – Landskapet en ny möjlighet

Muistilaput järjestötyöpajassaVård- och landskapsreformen medför nya möjligheter för både stora och små organisationer, samtidigt som kommunerna behåller sin roll som en viktig samarbetspartner, berättade Social- och hälsovårdsministeriets specialsakkunnig Sarita Friman-Korpela för de nyländska organisationernas representanter måndagen den 12 juni. Se också på videon (på finska).

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.6.2017Nyland 2019 anställer projektledare

yhteistyöProjektet Nyland 2019 har kört igång rekryteringarna av nya projektledare. Måndagen den 19 juni gav landskapsstyrelsen direktiv om att inleda landskapsreformens följande fas, det vill säga beredningen av den temporära förvaltningens uppgifter.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.6.2017Landskapet tar ett stort kliv framåt – beredningen av den temporära förvaltningen inleds

mittanauha ja lankaa
Landskapsstyrelsen gav måndagen den 19 juni landskapsdirektören och projektet Nyland 2019 direktiv om att inleda landskapsreformens följande fas, det vill säga beredningen av den temporära förvaltningens uppgifter.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


8.6.2017Personalforumet fortsätter samlas på beslut av landskapsdirektören

valmisteluLandskapsdirektör Ossi Savolainen har gett direktiv om att personalforumet bestående av de huvudsakliga avtalsparternas representanter ska fortsätta sammanträda regelbundet i anslutning till förberedelserna inför vård- och landskapsreformen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


1.6.2017Personalens representanter efterlyser satsningar på informationshantering och uppgiftshelheter

Valinnat. Kuva Tuula PalastePersonalens representanter fick tisdagen den 30 maj vid personalforumets möte föra fram sina synpunkter på mellanrapporterna som förberedelsefasens arbetsgrupper har gjort. Forumet ansåg att det är viktigt att i reformförberedelserna fästa särskild uppmärksamhet vid informationshanteringen och att man skapar förnuftiga uppgiftshelheter och överenskommelser gällande uppgifter som överskrider landskapsgränserna.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.5.2017Intressentmöte för forskare

Tutkijatilaisuuden kuva

Vi bjuder in alla representanter för forskning som hänför sig till servicesystemet, tjänsternas verkningsfullhet och yrkespraxis för att diskutera förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformen i Nyland. Vid tillställningen har deltagarna möjlighet att föra fram sina synpunkter på vilka som är de bästa sätten att skapa en forskningsgrund för 2020-talets social- och hälsovård samt främja samarbetet mellan landskapet och forskningssektorn.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.5.2017I Nyland hålls projekthelheten samman och förverkligas – tack för stödet som möjliggör detta

Texten är ett blogginlägg skrivet av Markus Sovala och Timo Aronkytö.

Meri. Kuva Tuula Palaste
Nylands landskap och social- och hälsovårdstjänsterna som överförs år 2019 har nu planerats i fem månaders tid. Under processens gång har vi fått ta till hårda ord med ministerierna gällande lagstiftningens detaljer och resurserna, hålla intresseorganisationerna lugna och överlag skingra oron. Tiotals seminarier, hundratals möten, tusentals uppdateringar i sociala medier och tiotusentals e-postmeddelanden.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat