24.3.2017Förberedelsefasens delegation diskuterade reformens tidtabell och struktur

Neuvottelukunnan kokous 16.3.2017. Kuva Erika Keppola

Förberedelsefasens rådgivande delegation samlades på Kommunhuset onsdagen den 16 mars för att diskutera bland annat det nya landskapets struktur. Delegationen träffas nästa gång i maj.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


23.3.2017Riksdagsledamöterna gav sitt stöd i utmanande frågor

Kokouksessa, kuva Tuula Palaste-EerolaVård- och landskapsreformens förändringsledare var på plats då samarbetsdelegationen för Helsingfors och Nylands riksdagsledamöter samlades till möte på måndagen den 13 mars. Frågor som lyftes fram var bland annat utmaningarna som gäller ordnandet av landskapets stödtjänster och valfriheten.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


13.3.2017Två projektledare valda för att föra ICT-förberedelserna framåt

TyöpaikatAvdelningschef  Helena Ylisipola från Helsingfors stads social- och hälsovårdsbyrå  och IT-utvecklingsdirektör Mikko Rotonen från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har anställts som projektledare med ansvar för förberedelserna som berör informations- och kommunikationsteknik (ICT). Ylisipola och Rotonen är anställda på deltid.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


10.3.2017Utvecklingen av tjänsterna och det egna arbetet måste fortsätta trots reformen

Kotihoito-copyright-sosiaali- ja terveysministeriö

Utvecklingsarbetet som nu pågår i organisationerna som överförs till det nya landskapet är ett viktigt arbetsredskap i vård- och landskapsreformen. Anställda som arbetar med äldreomsorg och närståendevård i huvudstadsregionen samlades den 8 mars i Biomedicum i Helsingfors för att dryfta hur servicefältet ser ut före och efter reformen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.2.2017Se presentationerna från intressegruppernas tillställning 13.2

Vid informations- och diskussionsmötet som ordnades för vård- och landskapsreformens intressegrupper på Kommunhuset onsdagen den 13 februari diskuterades bland annat vilken ställning organisationerna och mindre tjänsteleverantörer har i reformen samt hur välbefinnandet och hälsan ska främjas. Man talade även om samarbetet kring förberedelserna. Anförandena är på finska.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.1.2017Förberedelsefasens utredningar av nuläget skapar grunden för framtiden

valmisteluDiskussionerna i Landskapssalen på Nylands förbunds byrå har varit intensiva allt sedan årsskiftet, då social- och hälsovårds- och landskapsreformens tre styrgrupper redan har hunnit samlas ett antal gånger. I reformens förberedelsefas fattas ännu inga beslut om några bindande lösningar beträffande de kommande tjänsterna, utan i det här skedet granskas olika perspektiv som ska beaktas i reformarbetet. Samtidigt skapar man också en grund för den temporära förvaltning som får ansvar för att inleda landskapets verksamhet och som påbörjar sitt arbete i början av juli.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


26.1.2017Ministeriernas webbenkät för anställda som deltar i vård- och landskapsreformen

PuhettaSom en del av förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformen och som stöd för de kommande förändringarna genomför Social- och hälsovårdsministeriet samt Finansministeriet en gallup för yrkesutbildade personer inom de olika branscher som reformen omfattar. Man önskar att så många som möjligt svarar på enkäten!

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.1.2017Vård- och landskapsreformens informations- och diskussionsmöte för organisationer 13.2

info2Hur omfattande ska medborgarsamhällets deltagande i social- och hälsovårds- och landskapsreformen vara? Vilka är reformens orosmoment, vilka möjligheter erbjuder den? Vi önskar tredje sektorns aktörer som erbjuder och använder tjänster välkomna till Kommunhuset måndagen den 13 februari klockan 14–17 för att diskutera reformarbetet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi