23.5.2017Intressentmöte för forskare

Tutkijatilaisuuden kuva

Vi bjuder in alla representanter för forskning som hänför sig till servicesystemet, tjänsternas verkningsfullhet och yrkespraxis för att diskutera förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformen i Nyland. Vid tillställningen har deltagarna möjlighet att föra fram sina synpunkter på vilka som är de bästa sätten att skapa en forskningsgrund för 2020-talets social- och hälsovård samt främja samarbetet mellan landskapet och forskningssektorn.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


16.5.2017I Nyland hålls projekthelheten samman och förverkligas – tack för stödet som möjliggör detta

Texten är ett blogginlägg skrivet av Markus Sovala och Timo Aronkytö.

Meri. Kuva Tuula Palaste
Nylands landskap och social- och hälsovårdstjänsterna som överförs år 2019 har nu planerats i fem månaders tid. Under processens gång har vi fått ta till hårda ord med ministerierna gällande lagstiftningens detaljer och resurserna, hålla intresseorganisationerna lugna och överlag skingra oron. Tiotals seminarier, hundratals möten, tusentals uppdateringar i sociala medier och tiotusentals e-postmeddelanden.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.5.2017Intressentmöte för organisationer den 12 juni

Työpaja, kuva Tuula Palaste
Vi bjuder in er för att fortsätta dialogen om vård- och landskapsreformens förberedelser i Nyland. Vid tillställningen har organisationerna möjlighet att föra fram sina synpunkter på vilka som är de bästa sätten att producera kundinriktade tjänster för 2020-talet och skapa ett starkt samarbete mellan landskapet och tredje sektorn.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.5.2017Ställningstagande: Vård- och landskapsreformen behöver finansiering omedelbart

Pelastustoimi. Kuva Tuula PalasteLandskapsdirektörerna för Birkaland, Egentliga Finland och Nylands samlades tillsammans med vård- och landskapsreformen i Helsingfors den 4 maj. Aktörerna som bereder landskapsreformen förutsätter enhälligt att staten fattar snabba beslut om finansieringen för att förberedelserna inte ska avbrytas i juni.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


15.5.2017Ungdomsfullmäktige kom med råd på hur förberedelserna ska engagera

NuvaRepresentanter för Nylands ungdomsfullmäktige samlades måndagen den 8 maj för att tillsammans med aktörerna inom projektet Nyland 2019 reflektera över vård- och landskapsreformen, informationsutbytet, påverkan och deltagande.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


12.5.2017Regionala skillnader lyftes fram i vårdreformens mellanrapporter

Lapsi. Kuva Anni Levonen
I början av maj presenterade ordförandena för vårdreformens beredningsgrupper sammandragen av gruppernas mellanrapporter och nulägesanalyser. Arbetsgruppen som styr och samordnar förberedelserna inför vårdreformen tackade vid sitt möte ordförandena och grupperna för ett utmärkt beredningsarbete.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.4.2017VIDEO | Hur framskrider valfriheten inom vården i Nyland? Del 1-3

Miten valinnanvapaus etenee
I en intervju med utvecklingsdirektör Inka Kanerva berättar vårdreformens förändringsledare Timo Aronkytö om när valfriheten planeras tas i bruk inom den grundläggande social- och hälsovården i Nyland. Aronkytö berättar också om den personliga budgeten och kundsedlar.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.4.2017Mellanrapporterna av landskapsreformens arbetsgrupper klara

Liikenne. Uusimaa 2019. Kuva Anni Levonen
Ordförandena för landskapsreformens arbetsgrupper presenterade i dag vid landskapsgruppens möte de analyser av de nuvarande tjänsterna och verksamheterna som grupperna har tagit fram.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


24.4.2017Tre nya grupper bidrar till vårdförberedelserna

Laborantti-kuva-tuula-palasteFörberedelsefasens arbete med social- och hälsovårdstjänsterna har fått förstärkning av tre nya beredningsgrupper: socialvårdstjänster för vuxna, vårdcentraler samt forskning, utveckling och utbildning.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


30.3.2017Nyland 2019 objekt för forskningsprojekt – fokus på vårdtjänsternas utveckling och innovationer

Idealamput, kuva Tuula Palaste-Eerola
Professorn för samhällsvetenskapliga fakulteten vid Tammerfors universitet Juho Saari och forskardoktor Liina-Kaisa Tynkkynen har inlett forskningsprojektet Innovaatiopolku – Palvelurakenteen uudistaminen Uudellamaalla (på svenska ungefär Innovationsstig – Förnyelse av servicestrukturen i Nyland) nu på våren 2017.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


Vanhemmat