Social- och hälsovårdsreformens beredningsmaterial

Sillalla-sote-Kuva Anni Levonen

Förberedelsefasens social- och hälsovårdsgrupp inledde sitt arbete i december 2016. Vårdgruppen styr arbetsgrupperna som organiserade sig i ferbruari 2017.

Sammanlagt nio olika arbetsgrupper som berör social- och hälsovården har inrättats. De är indelade enligt följande teman:


Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Social- och hälsovårdsgruppens senaste möteshandlingar:

17.10.2017Arbetsgruppen för vuxensocialarbete, möte 9.10.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Kartläggningen av resurserna inom kundservicen kan påbörjas nästa vecka.

Lue lisää | 0 Kommenttia

16.10.2017Gruppen för mun och tandvård, möte 22.8.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Gruppen drog upp konkreta riktlinjer för gemensamma verksamhetsmodeller som ska verkställas under hösten. Gruppen planerade också preliminärt en strategi för organiseringen av service och styrningen av service.

Lue lisää | 0 Kommenttia

16.10.2017Missbrukar- och mentalvårdstjänster, möte 21.9.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Mötets kärnbudskap är att arbetsgruppen för missbrukar- och mentalvårdstjänster ser kunskapsledning som en viktig del av vård- och landskapsreformen och sin egen beredning.

Lue lisää | 0 Kommenttia

11.10.2017De äldres arbetsgrupp, möte 14.9.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Gruppen planerade den kommande beredningen och beredningen som berör äldres social- och hälsovård i Nyland samt I&O-projektet (Hemvården för äldre utvecklas och närståendevården för alla ålderskategorier förbättra) slogs ihop.

Lue lisää | 0 Kommenttia

10.10.2017Arbetsgruppen för vårdcentraler, möte 5.10.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Arbetet med en servicebeskrivning har påbörjats och det fortskrider på det sätt som gruppen kommit överens om.

Lue lisää | 0 Kommenttia