Social- och hälsovårdsreformens beredningsmaterial

Sillalla-sote-Kuva Anni Levonen

Förberedelsefasens social- och hälsovårdsgrupp inledde sitt arbete i december 2016. Vårdgruppen styr arbetsgrupperna som organiserade sig i ferbruari 2017.

Sammanlagt sex olika arbetsgrupper som berör social- och hälsovården har inrättats. De är indelade enligt följande teman:
Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Social- och hälsovårdsgruppens senaste möteshandlingar:

12.5.2017Social- och hälsovårdsgruppens möte 4.5

Muistiot
> Social- och hälsovårdsgruppens möteshandlingar (på finska)


Ordförandena för vårdreformens arbetsgrupper presenterade gruppernas mellanrapporter och nulägesanalyser vid social- och hälsovårdsgruppens möte. Gruppen tackade ordförandena för ett utmärkt arbete och gav grupperna rådet att i det fortsatta arbetet ha som mål att skapa en kundinriktad servicestruktur i det nya landskapet.

Lue lisää | 0 Kommenttia

24.4.2017 16.56Social- och hälsovårdsgruppens möte 20.4.2017

Muistiot
> Social- och hälsovårdsgruppens möteshandlingar (på finska)

Ordföranden för mötet Jukka T. Salminen sammanfattade mötets kärnbudskap enligt följande: förberedelserna inför vård- och landskapsreformen i Nyland framskrider enligt planerna och tidtabellen.

Vid mötets inrättades en arbetsgrupp för vuxnas socialvårdstjänster. Till ordförande utnämndes Erja Penttilä, direktör för social- och hälsovården i Nurmijärvi.

Lue lisää | 0 Kommenttia