Social- och hälsovårdsreformens beredningsmaterial

Sillalla-sote-Kuva Anni Levonen

Förberedelsefasens social- och hälsovårdsgrupp inledde sitt arbete i december 2016. Vårdgruppen styr arbetsgrupperna som organiserade sig i ferbruari 2017.

Sammanlagt sex olika arbetsgrupper som berör social- och hälsovården har inrättats. De är indelade enligt följande teman:
Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Social- och hälsovårdsgruppens senaste möteshandlingar:

16.8.2017Tjänster för funktionshindrade, möte 19.6.2017

Muistiot 
> Mötesprotokoll (på finska)

Mötets kärnbudskap var att arbetsgruppen och undergrupperna som bereder tjänsterna för funktionshindrade särskilt ska fästa uppmärksamhet vid att göra det möjligt för medborgare, personal och handikapporganisationer att delta och påverka.


Lue lisää | 0 Kommenttia

16.8.2017Arbetsgruppen för vuxensocialarbete, möte 14.8.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

De första versionerna av servicebeskrivningarna har färdigställts. Gruppen konstaterade att den bedömning av servicebehovet som alla grupper tillsammans har planerat är viktig.

Lue lisää | 0 Kommenttia

28.6.2017Företagshälsovårdens arbetsgrupp, möte 5.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Den första beredningsfasens slutrapport har överlämnats inom utsatt tid. Man har påbörjat den andra beredningsfasens arbete, det vill säga en plan för hur verksamheten ska ordnas och förverkligas. Gruppen har gjort upp en färdplan för beredningens olika delfaktorer.

Lue lisää | 0 Kommenttia

28.6.2017Arbetsgruppen för vårdcentraler, möte 22.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid mötet gick gruppen igenom den färdigställda nulägesanalysen, Gruppen överlämnar en kort resumé över rapporten till förändringsledare Aronkytö. Gruppen kom också överens om att ordna en workshop i början av hösten. 

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.6.2017Tjänster för funktionshindrade, möte 12.6.2017

Muistiot 
> Mötesprotokoll (på finska)

Mötets kärnbudskap är att beredningsgruppernas arbete och diskussionsmöten för invånarna utgör en viktig del av beredningen av tjänsterna för funktionshindrade.

Lue lisää | 0 Kommenttia