Personalforumet

Personalforumet bildas av kommunernas och statens huvudavtalsorganisationer, som lyfter fram de anställdas perspektiv och bildar en uppattning om reformens konsekvenser för personalen. Forumet samlas en gång i månaden. Orföranden och sekreteraren utses från Nylands förbund.

På den här sidan publicerar vi personalforumets möteshandlingar och sammanfattar den väsentligaste informationen från varje möte. Forumets första möte hålls tisdagen den 7 februari.


7.2.2017Personalforumet 7.2.2017

 Muistiot
> Personalforumets möteshandlingar 7.2.2017 (på finska)


Förberedelsefasens personalforum samlades för första gången och fick ta del av landskapsdirektörens och förändringsledarnas översikter över föreberedelsernas nuläge och ramvillkor i Nyland. Därtill höll Kommunarbetsgivarnas förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas en presentatione om vård- och landskapslagarna ur de anställdas perspektiv.

Mötesdeltagarna diskuterade framför allt reformens riksomfattande lösningar och hur de fortfarande är på hälft. Det försvårar kommunikationen i anslutning till reformen och skapar oro bland personalen.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi