Landskapsreformens beredningsmaterial

Ihmiset. Kuva Anni Levonen

Landskapsreformens beredningsgrupp inleder sitt arbete i februari 2017. Arbetsgrupperna som styrs av gruppens verksamhet organiserar sig i februari–mars.

Fem arbetsgrupper inrättas utgående från följande teman:
Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Senaste möteshandlingar

19.9.2017Miljöhälsovårdsgruppens möte 13.9.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Beredningen av landskapsreformen fortsätter och gruppen bereder ett förslag på alternativ för hur miljöhälsovården ska ordnas i landskapet. Gruppen bereder ett svar på ICT-enkäten och i november har de anställda inom miljöhälsovården möjlighet att utveckla miljöhälsovårdens gemensamma processer.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.6.2017Utveckling av lantbruk och landsbygd, möte 20.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Beredningsgruppen för utveckling av lantbruk och landsbygd blir klar med sin synergi- och samarbetsgranskning senast 30.6.2017. Formulären som gäller deltagande och påverkan är redan helt och hållet färdiga.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.6.2017Områdesanvändning, miljö och trafik, möte 20.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid arbetsgruppens möte 20.6.2017 behandlades synergieffekter mellan det nya landskapets uppgifter och kommande samarbetsbehov. Målet är att de befintliga samarbetsformerna upprätthålls och att samarbetet inte får försämras.

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.6.2017Arbetsgruppen för regionutveckling och tillväxttjänster, möte 21.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Regionutvecklingen och tillväxttjänsterna är kopplade till många av landskapets verksamhetsområden. Inom regionutvecklingen sammanfattas landskapets strategiska kunnande. Ett regionutvecklingsperspektiv ingår i alla landskapets 25 uppgifter. Arbetsgruppen anser att det är synnerligen viktigt att man har gemensam kontaktyta med kommunerna i frågor som berör regionutveckling och tillväxttjänster eftersom kommunerna kommer att ha kvar det operativa ansvaret för en stor del av regionutvecklingsverksamheten.

Lue lisää | 0 Kommenttia