Landskapsreformens beredningsmaterial

Ihmiset. Kuva Anni Levonen

Landskapsreformens beredningsgrupp inleder sitt arbete i februari 2017. Arbetsgrupperna som styrs av gruppens verksamhet organiserar sig i februari–mars.

Fem arbetsgrupper inrättas utgående från följande teman:
Gruppernas möteshandlingar och sammandrag publiceras på respektive grupps sida på denna webbplats.

Senaste möteshandlingar

27.6.2017Områdesanvändning, miljö och trafik, möte 20.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid arbetsgruppens möte 20.6.2017 behandlades synergieffekter mellan det nya landskapets uppgifter och kommande samarbetsbehov. Målet är att de befintliga samarbetsformerna upprätthålls och att samarbetet inte får försämras.

Lue lisää | 0 Kommenttia

27.6.2017Utveckling av lantbruk och landsbygd, möte 20.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Beredningsgruppen för utveckling av lantbruk och landsbygd blir klar med sin synergi- och samarbetsgranskning senast 30.6.2017. Formulären som gäller deltagande och påverkan är redan helt och hållet färdiga.

Lue lisää | 0 Kommenttia

21.6.2017Arbetsgruppen för regionutveckling och tillväxttjänster, möte 21.6.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Regionutvecklingen och tillväxttjänsterna är kopplade till många av landskapets verksamhetsområden. Inom regionutvecklingen sammanfattas landskapets strategiska kunnande. Ett regionutvecklingsperspektiv ingår i alla landskapets 25 uppgifter. Arbetsgruppen anser att det är synnerligen viktigt att man har gemensam kontaktyta med kommunerna i frågor som berör regionutveckling och tillväxttjänster eftersom kommunerna kommer att ha kvar det operativa ansvaret för en stor del av regionutvecklingsverksamheten.

Lue lisää | 0 Kommenttia

6.6.2017 15.26Miljöhälsovårdsgruppens möte 30.5.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Arbetsgruppen för miljöhälsovård färdigställer sina synergism- och samarbetsanalyser i början av juni. Förberedelserna kan fortskrida då man vet mer om eventuella särlösningar som gäller miljöhålsovården.

Lue lisää | 0 Kommenttia

6.6.2017 15.23Miljöhälsovårdsgruppens möte 8.5.2018

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Beredningen fortsätter tillsammans med personalens representanter måndagen 15.5.2017– då diskuteras samverkan mellan det nya landskapets uppgifter och kommande samarbetsbehov. Delområdet som gäller deltagande och påverkan har bearbetats färdigt.

Lue lisää | 0 Kommenttia