Kommundirektörsmötets beredningsmaterial

Kommundirektörsmötet tar i beaktande och lyfter fram gränsytorna och samarbetet mellan och tjänsterna. Mötena hålls var tredje vecka. Ordförande är landskapsdirektör Ossi Savolainen.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


13.3.2017Kommundirektörsmötet 8.3.2017

 Muistiot
> Kommundirektörsmötets möteshandlingar 8.3.2017 (på finska)


Kommundirektörerna gav reformaktörerna i Nyland i uppgift att bereda ett gemensamt ställningstagande om att lokaler och lösöre som överförs till det nya landskapet ska ersättas åt kommunerna till deras fulla belopp. Principerna för uthyrning av lokaler och nivån på hyran ska också kunna godkännas av kommunerna. Kommundirektörerna i Nyland vill även veta om man har försäkrat att planerna för överföringen av egendom följer grundlagen. Kommunernas representanter ska kunna delta i diskussionerna om olika förfaranden.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


17.2.2017Kommundirektörsmötet 15.2.2017

Muistiot

> Kommundirektörsmötets möteshandlingar 15.2.2017 (på finska)


Kommundirektörerna tog del av branschdirektör Olavi Hiekkas presentation och diskuterade huruvida överföringen av samkommunernas egendom från kommunerna till landskapet följer grundlagen. Kommundirektörerna tog upp frågan om rättvisa vad gäller fastigheternas hyror samt hur rösträtten fördelas vad gäller beslutsfattandet inom det riksomfattande servicecentret.

Kommundirektörerna konstaterade att den strama tidtabell som har satts upp för övergången till valfriheten i anslutning till social- och hälsovårdstjänsterna medför stora utmaningar för den offentliga sektorns aktörer. Kommunernas incitament till att bolagisera social- och hälsovårdstjänsterna ifrågasätts eftersom kommunerna i fortsättningen inte kommer att ha rätt att äga social- och hälsovårdscentraler.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


25.1.2017Kommundirektörsmötet 25.1.2017

Muistiot

> Kommundirektörsmötets möteshandlingar 25.1.2017 (på finska)


På agendan vid kommunledarnas möte fanns bland annat reformens projektplan, personalforumet som ordnas 7.2 samt en översikt över lagutkastet som gäller tjänsternas valfrihet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


20.12.2016Kommundirektörsmötet 20.12.2016

Muistiot> Kommundirektörsmötets möteshandlingar 20.12.2016 (på finska)

Landskapsreformens förändringsledare redogjorde för de preliminära planerna för reformen åt landskapets kommundirektörer. Vid slutet av mötet konstaterades att staten borde rikta en tredjedel av det stöd som har reserverats för inledandet av en temporär förvaltning åt Nyland eftersom trettio procent av Finlands befolkning bor i landskapet. Statens insats för att genomföra reformen i landskapen är allt som allt för liten. Kommunorganisationerna kan inte bidra med resurser till den temporära organisationen som inleder sin verksamhet 1.7.2017, utan att de ersätts åt kommunerna.

Man kom överens om att kommundirektörsmötet sammanträder på onsdag morgnar var tredje vecka med start klockan 9.


Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi