ICT-gruppens beredningsmaterial

it,kuva Tuula PalasteFörberedelsefasens arbetsgrupp med ansvar för informations- och kommunikationsteknik (ICT) har i uppgift att kartlägga ICT-systemens nuläge samt göra upp en färdplan och en tidtabell för ICT-lösningarna som behövs då det nya landskapet träder i kraft  2018–2019. Gruppen framställer också ett förslag om att integrera ICT-systemen. Gruppens ordförande är dataadministrationsdirektören för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Pertti Mäkelä.

Gruppens verksamhet inleddes i början av mars och pågår fram till slutet av juni.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


28.6.2017ICT-gruppens möte 29.5.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017ICT-gruppens möte 8.5.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017ICT-gruppens möte 3.4.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

ICT-cheferna och direktörerna i de nyländska kommunerna diskuterade hur ICT-utredningen fortskrider och fastställde vilka uppgifter som ska skötas i utredningsfasen. Utgångspunkten är att kommunernas ICT-aktörer deltar i utredningsarbetet och att processen är öppen och kommunikationen tidsenlig.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017ICT-gruppens möte 20.3.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

ICT-gruppen beslutade att göra upp en färdplan indelad i faser för landskapet. Man utser projektledare som tillsammans med kommunernas och samkommunernas sakkunniga.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi