ICT-gruppens beredningsmaterial

it,kuva Tuula Palaste

Förberedelsefasens arbetsgrupp med ansvar för informations- och kommunikationsteknik (ICT) har i uppgift att kartlägga ICT-systemens nuläge samt göra upp en färdplan och en tidtabell för ICT-lösningarna som behövs då det nya landskapet träder i kraft  2018–2019. Gruppen framställer också ett förslag om att integrera ICT-systemen. Gruppens ordförande är dataadministrationsdirektören för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Pertti Mäkelä.

Gruppens verksamhet inleds i början av mars och pågår fram till slutet av juni. Det första mötet hålls den 20 mars och möteshandlingarna sammanställs på denna sida.