ICT-gruppens beredningsmaterial

it,kuva Tuula PalasteFörberedelsefasens arbetsgrupp med ansvar för informations- och kommunikationsteknik (ICT) har i uppgift att kartlägga ICT-systemens nuläge samt göra upp en färdplan och en tidtabell för ICT-lösningarna som behövs då det nya landskapet träder i kraft  2018–2019. Gruppen framställer också ett förslag om att integrera ICT-systemen. Gruppens ordförande är dataadministrationsdirektören för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Pertti Mäkelä.

Gruppens verksamhet inleddes i början av mars och pågår fram till slutet av juni.

Bekanta dig med möteshandlingarna (på finska) och sammandragen:


25.9.2017ICT-gruppens möte 25.9.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Vid ICT-gruppens första möte i planeringsfasen 25.9.2017 godkände gruppen organiseringen av ICT-projektet, att arbetet inleds och uppgiftshelheterna som ska behandlas under hösten 2017. Mottot för det kommande arbetet lyder "ICT gör det möjligt att bygga upp landskapet och producera dess tjänster".

Vid mötet konstaterades också att utredningen som berör räddningsväsendets ICT-tjänster ska inledas så snart som möjligt som en del av kartläggningen av helhetsarkitekturen. Vad gäller de övriga tjänsterna som överförs till landskapet kartläggs den nuvarande situationen inom beredningen på riksnivå.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


28.6.2017ICT-gruppens möte 29.5.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017ICT-gruppens möte 8.5.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)


Inget kärnbudskap har sammanfattats för mötet.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017ICT-gruppens möte 3.4.2017

Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

ICT-cheferna och direktörerna i de nyländska kommunerna diskuterade hur ICT-utredningen fortskrider och fastställde vilka uppgifter som ska skötas i utredningsfasen. Utgångspunkten är att kommunernas ICT-aktörer deltar i utredningsarbetet och att processen är öppen och kommunikationen tidsenlig.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


7.6.2017ICT-gruppens möte 20.3.2017

 Muistiot
> Mötesprotokoll (på finska)

ICT-gruppen beslutade att göra upp en färdplan indelad i faser för landskapet. Man utser projektledare som tillsammans med kommunernas och samkommunernas sakkunniga.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi