Delegationens beredningsmaterial

Förberedelsefasens delegation är ett rådgivande organ och forum där de organisationer som deltar i reformen hörs. Ordförande är landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä.

Bekanta dig med materialet:


23.5.2017Förberedelsefasens delegation 16.3.2017

Delegationen är vård- och landskapsreformens rådgivande organ i Nyland och ett forum där aktörerna som deltar i reformen hörs. Delegationen har också i uppgift att främja spridningen av information till hela fältet som berörs av förändringarna. Till mötet kallas representanter från organisationerna som reformen omfattar. Under våren 2017 samlas delegationen två gånger.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi


21.12.2016Förberedelsefasens delegation 21.12.2016

Delegationen för vård- och landskapsreformen diskuterade den 21 december reformens förberedelser på Kommunhuset. Delegationens viktigaste uppgift är att under förberedelsefasen föra fram de olika deltagande aktörernas perspektiv och förmedla information om hur förberedelserna framskrider.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi