Delegationens beredningsmaterial

Förberedelsefasens delegation är ett rådgivande organ och forum där de organisationer som deltar i reformen hörs. Ordförande är landskapsstyrelsens ordförande Outi Mäkelä.

Bekanta dig med materialet:


21.12.2016Förberedelsefasens delegation 21.12.2016

Delegationen för vård- och landskapsreformen diskuterade den 21 december reformens förberedelser på Kommunhuset. Delegationens viktigaste uppgift är att under förberedelsefasen föra fram de olika deltagande aktörernas perspektiv och förmedla information om hur förberedelserna framskrider.

Lue lisää | 0 Kommenttia | Kommentoi