Vård- och landskapsreformens beredningsmaterial

AineistotVälkommen och följ med social- och hälsovårdsreformens förberedelsefas i Nyland. Olika arbetsgrupper svarar för förberedelserna och föredragningslistorna publiceras före varje möte på den sida i menyn till vänster som motsvarar arbetsgruppens tema. Alla kommuner deltar i förberedelserna, antingen med en egen representant eller med en representant som är gemensam för regionen.

Nylands regioner

Mötesprotokollen och ett sammandrag av den väsentligaste informationen publiceras på samma sida inom ett par dagar efter mötet.

Föredragningslistorna och protokollen publiceras på finska. Ett sammandrag av den väsentligaste informationen från mötet översätts till svenska.

Nedan hittar du de senaste möteshandlingarna.

Senaste möteshandlingarna:

23.5.2017 10.17Förberedelsefasens delegation 16.3.2017

Delegationen är vård- och landskapsreformens rådgivande organ i Nyland och ett forum där aktörerna som deltar i reformen hörs. Delegationen har också i uppgift att främja spridningen av information till hela fältet som berörs av förändringarna. Till mötet kallas representanter från organisationerna som reformen omfattar. Under våren 2017 samlas delegationen två gånger.

Lue lisää | 0 Kommenttia

23.5.2017 9.43Landskapsgruppens möte 15.5.2017

Muistiot
> Möteshandlingar (på finska)

Landskapsreformens arbetsgrupp diskuterade beredningsgruppernas uppdrag och hur det material som grupperna har tagit fram kan utnyttjas i beredningen av landskapsreformen.Vad gäller uppgifter som i fortsättningen kommer att skötas över landskapsgränserna konstaterade arbetsgruppen att det i övergångsskedet är viktigt att försäkra att dessa uppgifter kan verkställas utan problem.

Gruppen fick också ta del av korta lägesöversikter som gavs av huvudstadsregionens städer gällande organiseringen av miljöhälsovården och beredningen av en samkommun för tillväxttjänster. Beredningsgruppen för räddningsväsendet och beredskap fick i uppgift att planera ett seminarium i oktober 2017 beträffande arbets- och ansvarsfördelningen inom beredskapen.

Lue lisää | 0 Kommenttia

12.5.2017Social- och hälsovårdsgruppens möte 4.5

Muistiot
> Social- och hälsovårdsgruppens möteshandlingar (på finska)


Ordförandena för vårdreformens arbetsgrupper presenterade gruppernas mellanrapporter och nulägesanalyser vid social- och hälsovårdsgruppens möte. Gruppen tackade ordförandena för ett utmärkt arbete och gav grupperna rådet att i det fortsatta arbetet ha som mål att skapa en kundinriktad servicestruktur i det nya landskapet.

Lue lisää | 0 Kommenttia

25.4.2017 7.53Landskapsgruppens möte 24.4.2017

Muistiot
> Landskapsgruppens mötesprotokoll (på finska)


De olika arbetsgruppernas ordförande presenterade sina nulägesanalyser för landskapsgruppen. Gruppen konstaterade bland annat att det är väldigt olika slags uppgifter som överförs till den nya landskapet. Gruppen kom också överens om att arbetsgruppernas nästa uppgift är att ur ett kundperspektiv framställa en översikt över synergieffekterna mellan uppgifterna, kommunernas samarbete och uppgifter som sköts över landskapsgränserna.

Lue lisää | 0 Kommenttia