Nyland 2019

Uusimaa2019-logokuva-

Välkommen att följa med hur förberedelserna inför social- och hälsovårds- och landskapsreformen framskrider i Nyland. Det är frågan om ett nätverkslikt reformarbete vars ledord är öppenhet.

Vi publicerar förberedelsefasens beredningsmaterial och nyheter, sammanfattar det väsentligaste budskapet från varje möte, bloggar och är aktiva på sociala medier.

Reformarbetets aktuella material, såsom nyheter och sammandrag från arbetsgruppernas möten översätts till svenska på denna webbplats.

Bekanta dig med arbetet, tyck till och påverka!


Senaste nyheter


Tutkijatilaisuuden kuva
23.5.2017

Intressentmöte för forskare

Vi bjuder in alla representanter för forskning som hänför sig till servicesystemet, tjänsternas verkningsfullhet och ...

16.5.2017

I Nyland hålls projekthelheten samman och förverkligas – tack för stödet som möjliggör detta

Texten är ett blogginlägg skrivet av Markus Sovala och Timo Aronkytö. Nylands landskap och social- och ...