Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

mittanauha

Muutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!


8.5.2017

BLOGI | Uudellamaalla pidetään paketti kasassa ja päästään maaliin – kiitos tämän mahdollistavasta tuesta

Timo Aronkytö & Markus Sovala

Meri. Kuva Tuula PalasteUudenmaan maakuntaa ja sen vastuulle 2019 siirtyvää sotea on nyt suunniteltu viisi kuukautta. Prosessin aikana olemme joutuneet kovistelemaan ministeriöitä lainsäädännön yksityiskohdista ja resursseista, rauhoittelemaan etujärjestöjä ja ylipäätään hälventämään perusteettomia huolia. Kymmeniä seminaareja, satoja kokouksia, tuhansia some-viestejä, kymmeniä tuhansia sähköposteja.

Rytinässä unohtuu helposti kiitokset, mutta nyt se korjataan: kiitämme kaikesta siitä tuesta, jonka olemme saaneet hankkeen ohjausryhmissä. Viimeksi viime torstaina Uudenmaan maakuntavalmistelun neuvottelukunta antoi tukensa perusmallille, jolla maakunta aloittaisi toimintansa:

  • Maakunta perustetaan alkusyksystä, ja väliaikainen virkamieshallinto sekä maakunnan välttämätön valmisteluorganisaatio aloittavat toimintansa.
  • Maaliskuulle 2018 saakka valmistelun poliittisesta ohjauksesta vastaavat maakuntaliiton poliittiset elimet.
  • Maakuntavaalit vaalit pidetään tammikuussa 2018 ja pian sen jälkeen vastuu siirtyy valitulle maakuntavaltuustolle ja hallitukselle, ja maakunnan korkein johto valitaan.
  • Kuntien, kuntayhtymien ja valtion toiminnot ja niistä vastaava henkilöstö siirtyy maakunnalle vuoden 2019 alusta pitkälti sellaisenaan ”as-is” periaatteella.
  • Sote-keskukset aloittavat toimintansa yhtiömuodossa vuodenvaihteessa 2020-2021.

Maakunnan toiminta käynnistetään vaiheittain yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa väliaikaisen virkamieshallinnon aloitettua toimintansa. Tavoitteena on, että osa maakunnan johtavista virkamiehistä ja keskeinen osa hallintoa aloittavat asteittain jo syksystä 2017 alkaen. Järjestäjätoiminnon luominen, budjetointi, henkilöstöhallinto, liikelaitoksen johtaminen, konsernitoiminnot sekä henkilö-, tila- ja sopimussiirroista vastaaminen tarvitsevat alustavien suunnitelmien mukaan ensi syksynä muutaman sadan henkilön työpanoksen.

Merkittävä osa väliportaan johdosta, jopa lähes 1000 henkilöä, voisi työskennellä syksyllä 2018 osa-aikaisesti suunnittelemassa ja luomassa maakuntamuotoista toimintatapaa.

Olemme erityisen kiitollisia maakunnassa vallitsevasta täydellisestä yksimielisyydestä, että maakunnan luomisvaiheessa haetaan mahdollisimman turvallista siirtymää. Yksimielisyys on myös siitä, että toiminnan varsinainen uudistaminen ja asiakaslähtöinen kehittäminen käynnistyvät vasta kun maakunta on pystyssä – siis vasta 2019 alkaen.

Osana uusmaalaista päättäväisyyttä on ymmärretty suhtautua stoalaisella harkinnalla valtion esittämään mahdollisuuteen nopeuttaa sote-palvelutuotannon yhtiöittämisiä jo ennen kuin maakunta on edes perustettu. Niin sanotulla pilottimallilla yritetään saada kuntia yhtiöittämään sote-toimintansa jo syksyllä 2017 tai keväällä 2018.

Pilotointi voi olla realistinen vaihtoehto pienemmille maakunnille, mutta Uudellamaalla sote-keskustoiminnan suuri volyymi (n. miljardi euroa, lähes 10 000 työntekijää) poissulkee pikayhtiöitykset. Lisäksi pilotoinnin ehtona on 50–80 prosentin väestöpeitto sulkee pilotoinnin pois realististen vaihtoehtojen listalta.

Mikäli riittävän korkea väestöpeitto yhtiöittämispilotin toteuttamiseksi ensi talvena yllättäen löytyisi, asiaa koskeva hakemus voitaisiin syyskuussa 2017 jättää valtioneuvostolle ja se tulisi hyväksytyksi, sulkeutuisi maakunnalta samalla mahdollisuus hyödyntää kahden vuoden siirtymäaikaa. Tällöin koko maakunnan olisi avattava yhtiömuotoinen sote-toiminta jo kevättalvesta 2019, siis 1,5 vuotta nopeammin kuin olemme valmistelussa pitäneet mahdollisena! Saamme Uudellamaalla sote-keskukset osaksi suunniteltua valinnanvapausjärjestelmää esittämämme siirtymäajan puitteissa. Mikäli maakunnan käynnistymistä edeltävästi tehdyt ratkaisut estävät tarvittavan siirtymäajan, jouduttaisiin vuoden 2019 alussa tekemään toimenpiteitä ja järjestelyjä, joiden vaikutus palvelutuotantoon olisi haitallista.

Uudenmaan kunnat ovat kehittäneet monipuolisia ja asiakaslähtöisiä palvelukokonaisuuksia turvaamaan eri asiakas- ja potilasryhmien kokonaisvaltainen palvelu.  Hyvinvointi- ja perhekeskusmallien kehittämisessä on hyödynnetty viimeisintä sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuustutkimusta. Tulevassa palvelujärjestelmässä nämä hyvät käytännöt pystytään säilyttämään, mutta se vaatii huolellista suunnittelua ja esittämämme siirtymäajan. Kunnat vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollosta vuoden 2018 loppuun.

Jos nyt lähdettäisin muuttamaan palvelutuotantoa ilman maakuntatasoista suunnittelua, päädytään tilanteeseen, jossa yhteiseen suunnitteluun tarvittava energia menisi hyödyttömään tekemiseen ja käynnistyvän maakunnan palveluverkon ja toimintamallien kehittäminen hidastuisi. Emmekä pystyisi myöskään hyödyntämään maakunnassa jo kehitettyjä hyviä käytäntöjä. Perhekeskusmalli ja valinnanvapauden sote-keskukset pystytään rakentamaan niin, että ne toimivat yhteistyössä onnistuneesti.

Myös Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa ollaan nihkeitä pilotin suhteen. Vaadimme perjantaina 5.5.2017 yhteisellä kannanotolla pilottitoimintaan suunniteltuja määrärahoja suunnattavaksi maakuntien perusvalmisteluun. Ilman lisärahoitusta koko sote- ja maakuntauudistuksen toteuttaminen vaarantuu.

Sote- ja maakuntauudistus on nähtävä investointina 2020-luvun palvelujärjestelmän luomiseksi. Yritysmaailmassa fuusiot ja uudistukset maksavat. Kertaluonteinen lisäkustannus voi olla huomattava osa vuotuisesta liikevaihdosta. Uskomme, että nyt tehtävän reformin pääsuunnittelija – eli valtio – näkee muutoksen mahdollisuudet ja investoi Uudellemaalle. Päinvastainen olisi järjenvastaista.  

Kiitos kaikille sidosryhmille uudistuksen mahdollistavasta tuesta. Pidämme paketin kasassa keskittymällä olennaiseen.

Timo Aronkytö, kuva Laura Saukkonen. PainokelpoinenTimo Aronkytö

muutosjohtaja, sote-uudistus
Markus Sovala, kuva Laura Saukkonen. PainokelpoinenMarkus Sovala
muutosjohtaja, maakuntauudistus

 


Palaa otsikoihin | 1 Kommentti | Kommentoi