Näkökulmia valmistelutyön etenemisestä

mittanauha

Muutosblogi tarjoaa muutosjohtajien sekä muiden Uudenmaan valmistelutyöhön osallistuvien päivänpolttavia pohdintoja.

Tervetuloa seuraamaan ja kommentoimaan!


20.4.2017

BLOGI | Sote-uudistus vaatii muutosjohtamiselta sitouttavaa verkostomaisuutta

Timo Aronkytö

Työskentelyä. Kuva Tuula PalasteHyppäsin muutosjohtajaksi joulukuussa. Halusin rakentamaan uutta! Yksi ensimmäisistä tehtävistäni oli esitellä muutosta maakuntaparlamenttiin kokoontuneelle joukolle luottamushenkilöitä ja Uudenmaan johtavia viranhaltijoita.

Muistan korostaneeni muutoksen välttämättömyyttä ja palvelujen turvaamista 2020-luvun kansalaisille. Maakuntajohtaja kuiskasi etupenkistä: "Muista mainita myös kansanterveyttä viitoittava  Alma Atan  julistus perusterveydenhuollon vahvistamisesta yhtenä muutoshankkeen tavoitteena". 

Sote-uudistuksen perustelut lähtevät siitä, että palvelujen tarve, kysyntä ja kustannukset kasvavat nopeammin kuin yhteiskunnan mahdollisuudet kustantaa palveluja. Suomalaisten ikääntyminen ja teknologisten mahdollisuuksien kasvu – ja samalla kallistuminen – vaativat palvelujärjestelmän muokkaamista.  

Samaan aikaan kanssani muutosjohtajana aloitti Markus Sovala, joka tuli suoraan valtioneuvoston linnasta. Maakuntaparlamentille esittelimme itsemme Tatuna ja Patuna. Siitä tulivat ensimmäiset kritiikit. Vakavalla asialla ei kuulemma saa leikkiä. Sen jälkeen emme olekaan käyttäneet näitä nimityksiä itsestämme vaan kuljemme tohtoreina.  

Koska kokemustaustamme ovat erilaiset, olen oppinut monesta asiasta kuluneen neljän kuukauden aikana enemmän kuin koskaan ennen. Myös muutosjohtaminen on oppimisprosessi.  

Hankkeen tavoitteet ovat laajalti yhteisesti hyväksytyt. Yhdenvertaiset, saavutettavat ja kustannustehokkaat palvelut sekä peruspalvelujen parantaminen. Esivalmistelutyön edetessä on kuitenkin tullut selväksi, että muutosjohtamisen menetelmiin ja jopa tavoitteisiin suhtaudutaan varsin epäilevästi.   

Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollosta vastaavat isot kunnat ja Suomen suurin sairaanhoitopiiri HUS. Sen vuoksi uudistuksen tekeminen on täällä erilaista kuin muualla Suomessa. Muutosjohtamisesta tulee täällä verkostomaista, jolloin kaikkien pitäisi ymmärtää, ettei toimita kuten linjaorganisaatiossa, jolla on selkeä johto.  

Verkostotyössä olennainen menetelmä on sitouttaminen. Sekä verkostomainen työskentely että sitouttaminen ovat kohdanneet hieman vastatuulta, ovat siksi vaatineet poikkeuksellisen selkeää perustelua, avointa valmistelua ja kritiikin kestämistä.  

Muutoksessa mukana olevat organisaatiot ovat eri vaiheessa muutoksen sisäistämisessä ja tuovat erilaista panosta hankkeeseen. HUS, joka siirtyy sellaisenaan maakunnan toimijaksi, pitää jo itseään yhtenä maakunnan menestystekijänä.  Olen varma, että yhteistyön edetessä näemme entistä selkeämmin yhteisen maalin ja isot kaupungit ja seudut näkevät omat mahdollisuutensa tuoda osaamisensa projektiimme. Siten eri alueiden asukkaat hyötyvät. Hankkeessa tullaan tarvitsemaan kasvavissa määrin alueellista osaamista muun muassa asiakasohjausyksikköjen toiminnan ja lähipalvelujen turvaamiseksi. Paikallistietämys on kultaakin kalliimpaa! 

Tällaisen hankkeen johtamisessa tunteet nousevat välillä pintaan puolin ja toisin. Tarvitaan paitsi tietoja ja taitoja, myös asennetta. Suhtautuminen yhteiseen maaliin ja sen löytämiseen on jopa tärkeämpää kuin substanssiosaaminen. Muistan ensimmäisessä kokouksessa esittäneeni, että tässä hankkeessa tarvitaan poikkeuksellisen paljon hyväntahtoisuutta. Pelkäsin puheeni vaikuttaneen lapselliselta, mutta nyt huomaan olleeni asian ytimessä.  

Olen pohtinut hankettamme useiden akateemisten muutosjohtamisen viitekehysten läpi. Liikkeenjohdon opintojeni ajoilta tulee useitakin näppäriä kehikoita mieleen, mutta asenne–tavoite -näkökulman tärkeyden kuvaajana yksikään niistä ei ole riittävä. Loppujen lopuksi myönteisellä asenteella, joustavuudella ja hyväntahtoisuudella päästään pitkälle tässäkin muutoksessa.

Timo Aronkytö. Kuva Anni Levonen Timo Aronkytö
 sote-uudistuksen muutosjohtaja 

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | Kommentoi